Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Barter Klub - Hrvatska Mreža Trampe

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Aktualna globalna financijska kriza izvlači na vidjelo i neke pozitivne stvari, ljudsku kreativnost na primjer.

Pozitivan primjer snalaženja u ekonomskim problemima u kojima smo zaglavili sigurno predstavlja i nedavno oformljen Barter Klub Hrvatska.

Što je uopće barter pitate se, potrudit ćemo se to objasniti i usporediti ga sa sistemom alternativne valute Crom.

 

U slobodnom prijevodu, bartering predstavlja trampu roba i usluga bez korišćenja novca.

Princip jabuke za šljive je međutim danas evoluirao u moderan sistem razmjene.

 

Pretpostavimo da držite malu obiteljsku farmu na kojoj naprimjer trebate napraviti novu štalu. Ako uspijete pronaći odgovarajućeg izvođača radova među članovima barter kluba, vi dobijete štalu, a ostajete dužni drugom članu naprimjer svinja i kokoši u protuvrijednosti za izvedene radove. Barter klub između vas dvojice i ostalih članova igra ulogu posrednika koja se naplaćuje. Cijeli proces se odvija kroz modernu elektroničku komercijalnu platformu.Barter je danas napredan oblik trgovine. Prema posljednjim trgovinskim izvješćima, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji preko 250.000 barter poduzeća, samo između njih je ostvareno trgovanje od sedam milijardi dolara u proizvodima i uslugama kroz barter razmjene. Postoji mnogo više barter poduzeća diljem svijeta.

Svi smo čuli za Pepsi, jednog od najvećih proizvođača pića. Pepsi je dobila od ruske vlade prava na trgovanje Stolichnaya votkom u SAD-u, a dala ruskoj vladi prava na trgovanje Pepsi proizvodima u Rusiji. Novac nije promijenio vlasnike, obavljena je razmjena kojom su obje strane dobile novi proizvod i proširile njihov udio na tržištu.

Primjeri barter razmjene se mogu naći u cijelom svijetu. Vlade mnogih zemalja se koriste barter sistemom za nabavu roba koje su im potrebne.

Brazilska vlada je nedavno predložila Južnoj Koreji barter posao u brodograđevnom i naftnom sektoru. Koreja, najveći svjetski brodograditelj će Brazilu dostavljati brodove i platforme za crpljenje nafte u zamjenu za udjele brazilske vlade u naftnim poljima  na području Santos. Obje strane barter razmjenom dobijaju ono što žele bez upotrebe gotovine.

Barter je jedno od spasonosnih rješenja za zemlje u razvoju koje ne raspolažu gotovinskim rezervama za ispunjavanje njihovih potreba za tehnološkom i sličnom  opremom. Države kao što je Indija naprimjer uspješno koriste barter trgovanje za zadovoljavanje potreba.

Najočitiji razlog za bartering je čuvanje novca, a budući da je novac osnova svakog poslovanja, mogućnost poslovanja bez trošenja novca je dobra ideja. Poduzeća širom svijeta su to shvatila i usvojila barter. Barter je posebno povoljna opcija za nove tvrtke koje često vrlo brzo propadaju, ne zbog problema s financiranjem već zbog nedostatka stvaralačke mašte. Prilagodljivost gledanja ne samo kroz novac i spremnost za trampu je sve što je potrebno za uspjeh. Postoji mnogo situacija u kojima novac postaje nedostupan, a mi smo upravo usred jedne od takvih. Ako vam nedostaje garantne imovine za dobijanje kredita od banke, morate postat kreativni i fleksibilni.

Svaki posao, bio on malih, srednjih ili velikih razmjera ima potencijal za rast. Postoji poslovica "ništa nije stalno osim promjena". S tim na umu, zašto ne promijeniti izgubljeno vrijeme, nepotrebne zalihe ili višak kapaciteta u korisnu imovinu kroz kreativnu upotrebu alternativnih ekonomskih sistema poput bartera ili alternativne valute crom?

U modernom svijetu u kojem se novac kao šteta kroz trik cijeloj društvenoj zajednici izdaje kao dug s kamatama umjesto kao vrijednost, bespoštedna konkurencija je na prvom, a međusobna suradnja na posljednjem mjestu. Zbog toga je važno biti inovativan i kreativan kako bi se istakli iz gomile. Da bi povećali svoje tržište i zadržali svoje postojeće klijente, potrebno je držati korak s tehnološkim promjenama u industriji i budno pratiti nove financijsko-ekonomske mogućnosti koje se pružaju.

Viktor Štambuk i Robert Gršković, inače ekonomisti, osnovali su u Ožujku 2009 godine prvi registrirani Barter Klub u Hrvatskoj.


Ovak korak je vrijedan pohvale, a usporedba sa sistemom alternative valute crom ni u kom slučaju ne znači da se morate odlučiti samo za jedan od dva alternativna ekonomska modela, naime nitko vam ne brani da probate oba dva.

- U slučaju da ste vulkanizer i da vam je potrebna nova dizalica vrijednosti 1000 kuna, ako pronađete drugog člana koji je ima u svojoj ponudi i postignete dogovor, nakon preuzimanja dizalice umjesto plaćanja u novcu postajete dužni drugim članovima Barter Kluba vrijednost od 1000 kuna u vulkanizerskim uslugama. Jedan, dogovoreni dio vrijednosti razmjene je moguće obaviti i kroz novac u klasičnom smislu. U Cromu također postoji moderna tržnica na kojoj možete oglašavati svoju ponudu i potražnju, ili se samo reklamirati. Ako pronađete drugog člana koji je na to voljan, s njime možete obaviti klasičnu barter razmjenu, dizalica za neku drugu vrijednost bez upotrebe novca. Dizalicu osim toga možete kupiti i novcem po međusobnom dogovoru, 100% u cromima, 50% u cromima a 50% u kunama, vašoj mašti u ovom slučaju nema granica. Transakciju je moguće obaviti računalom povezanim na internet, ili i mobitelom. Osim toga, ako ne raspolažete dovoljnim iznosom croma na vašem računu za kupnju dizalice, možete podići kredit s 0% kamata.

- I u Barter Klubu Hrvatska, i u Crom Alternativnoj Razmjeni, sva sredstva su vam dostupna odmah.

- Svaki član uvijek može prijeći u stanje mirovanja u kojem nije dužan prihvaćati nove kupce, ali i dalje može nastaviti kupovati. Proces kupnje i prodaje je baziran na principu bankovnog računa i debit kartice, a Barter Klub vodi evidenciju svih transakcija i omogućava jednostavno knjiženje. Članovi uvijem imaju uvid u stanje svog računa i dobivaju mjesečni izvještaj. U sustavu alternativne valute crom, stanje mirovanja se primjenjuje samo na članove koji su grubo prekršili pravila upotrebe, pa im je zbog toga onemogućena svaka aktivnost prije odluke o riješenju nastalog problema. U Cromu se također primjenjuje posebno prilagođena elektronička platforma bazirana na principu bankovnog računa. Svaki član i korisnik usluga u svakom trenutku ima uvid u stanje svog računa i pregled svih transakcija i preko mobitela. Svaka transakcija ima svoj identifikacijski broj, moguće ju je posebno ili kroz sveukupan saldo računa u svakom trenutku odštampati. Osim toga, obavljanje transakcija je moguće unaprijed programirati na dnevnoj, mjesečnoj ili godišnjoj bazi, a postoji i sistem slanja elektroničkih uplatnica (invoices) plativih u svakom trenutku.

- Barter kupnjom se ostvaruje ušteda jednaka vašoj bruto marži umanjenoj za proviziju Barter Kluba. U alternativnom monetarnom sustavu Crom ne postoje provizije za pojedinačne transakcije, svakome se u zamjenu za neograničenu aktivnost skida jedanput mjesečno 4 croma s računa. Zbog različitih principa funkcioniranja i ciljeva zbog kojih dva sistema uopće postoje, pitanje uštede upotrebom Croma ostavljamo vama na razmatranje, s naglaskom da sistem svim članovima i korisnicima registriranim kao ljudi svakog prvog u mjesecu uplaćuje 730 croma na njihov račun.

- Barter Klub garantira porast prodaje, a alternativni ekonomski model Crom svim ljudima osnovni životni standard. U sistemu Crom, pitanje prodaje je prepušteno slobodnom tržištu, sami morate dokazati vrijednost svojih proizvoda i usluga.

- U barter mreži, član mora svoju ponudu izraziti drugim članovima po istoj cijeni i uvjetima kao i ostalim kupcima koji nisu članovi sustava. U mreži Crom, ovakva ograničenja ne postoje.

- Barter Klub naplaćuje upisninu, Crom Alternativna Razmjena ne.

- Članovi Barter Kluba su registrirani poduzetnici na području Republike Hrvatske. Članovi Udruge Crom Alternativna Razmjena i korisnici njenih usluga mogu biti iz bilo kojeg dijela svijeta, a podijeljeni su na ove grupe: Čovjek, Pravna Osoba-Privatni Sektor, Pravna Osoba-Javni Sektor, Virtualna Organizacija. Mirko Mirković može otvoriti jedan račun kao Čovjek, po jedan račun kao svaka Pravna Osoba pod kojom je u nekoj zemlji registriran, te po jedan račun za svaku ozbiljnu virtualnu organizaciju koju je osnovao.

- U Barter Klubu je dozvoljen minus na računu, u sustavu alternativne valute crom nije, pa je time svako plaćanje koje prekoračuje vaš saldo na korisničkom računu automatski odbijeno. Onome tko nije raspolagao sredstvima u trenutku naplate mjesečnih troškova održavanja od 4 croma, od prve njegove slijedeće  transakcije se odbija potreban iznos u tu svrhu.

- Kroz Barter Klub morate nuditi sve svoje proizvode i usluge, kroz Crom Alternativnu Razmjenu nudite samo ono što želite.

- Ako je iznos transakcije veći od 500 kuna, u Barter Klubu je 500 Barter Kuna minimum koji prodavači trebaju prihvatiti u odnosu na ukupnu vrijednost, a u sistemu alternativne razmjene Crom možete dogovoriti sa suprotnom stranom bilo koji omjer alternativne i oficijalne valute, ili i klasičnu trampu bez upotrebe novca.

I Barter Kuna i Crom su kao neka vrsta alternative klasičnom poimanju i upotrebi novca koji je to od 1971 godine ukidanjem zlatnog standarda prestao biti, veoma dobro definirani u legalnom pogledu, te su u teoriji u svakom pogledu legalniji od legalnog novca, činjenica koju onim što je izašlo na vidjelo ovom aktualnom globalnom financijskom krizom nitko više ne može pobiti.

Svaki novi član i jedne i druge organizacije, korak je bliže prema boljoj budućnosti, poželimo im s toga i sreću i uspjeh.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4277 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts