Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Život Najviše Umire Od Skrivanja Svjesnosti I Bježanja Od Stvarnosti

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
kekec
User Rating: / 7
PoorBest 

Nitko od nas ne zna što donosi budućnost, no u ovim teškim kontradiktornim vremenima, progledati kroz iluziju novca je svakako prvi korak prema pronalaženju logike i prevazilaženju teškoća. Potrošački materijalizam je kultura u kojoj velika zvijer jede malu zvijer. Velike zvijeri žive na filozofiji po kojoj imaju pravo vladati svijetom. Financijski moćnici tu viziju dovode u stvarnost na način da stvari pokreću tako što svakoga, uključujući i one koji podržavaju i proširuju njihovu moć, uvlače u beskrajni dužnički ciklus. Dužničko ropstvo je ono što iznad svega karakterizira moderno društvo. Narodi i pojedinci grcaju u dugovima kojih se nikad neće moći riješiti. Mehanizam funkcionira na principu čija je osnova da nitko ne može pobjeći od dugova koje je nemoguće isplatiti. Dug se jednostavno prenosi na sljedeće generacije, a financijski moćnici kroz taj proces postaju vlasnici svega na što im pogled zapne.

 

Monetarna politika u kulturi potrošačkog materijalizma drži da je novac roba koja mora biti pod čvrstom kontrolom finacijske oligarhije, koja je slobodna upotrebljavati ga na najefikasniji način sopstvenog bogaćenja dok svi ostali pate ratujući jedni protiv drugih u borbi za koricu kruha. Novac kojeg zahvaljujući licencama svjetskih vlada iz ničeg stvaraju kao dug, financijski moćnici zatim posuđuju tim istim vladama čije političare kupuju i prodaju kako im se prohtije. Posljedica ovakve ekonomije je opće nezadovoljstvo praćeno različitim vidovima fizičkih i psihičkih stresova, civilizacija uvijena u strah za opstanak u kojem ljudi bojeći se i vlastite sjenke grčevito čuvaju ono malo što im je preostalo. Je li zaista moguće da je to svijet u kojem želimo živjeti?

Svaka epoha boluje od neke svoje bolesti, no važno je oduprijeti se tim bolestima i ne ostariti u nemoć koju smrt strpljivo čeka. Slobodi nisu potrebne dozvole jer radost življenja nikome ne krademo, na nju imamo neotuđivo pravo. Toljage, palice, zakoni, policije i vojske, očigledno nikad nisu bili u stanju braniti to pravo. Sloboda se nažalost uvijek ispoljavala kao pravo ne biti slobodan. Što kažete na to da se prestanemo pretvarati da postojimo, da u ovoj misteriji udružimo snage i "od nas za nas" počnemo raditi na promjeni postojećeg stanja? Bez obzira na to što povijest vrvi sličnim primjerima, u mnogima gori želja da sve dignu u zrak, da porazbijaju parlamente, crkve i škole. A kako bi bilo taj gnjev transformirati u hrabrost ujediniti se oko jedne ideje i svjesni značenja promjene organizirati se u nešto što neće rezultirati samo zbunjenošću dugim govorima i odbacivanjem pobjedničkih zastava po ulicama već naredne godine? Kako bi bilo učiniti nešto na čemu će nam i unuci naših praunuka biti zahvalni?

Rad na monetarnoj reformi urodio je ponudom na profesionalnoj poslovnoj razini: Crom - Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti. Radi se ne samo o aktivnostima usmjerenim prema prevladavanju aktualne globalne gospodarske krize, već o fleksibilnoj soluciji kroz koju će konkretnim praktičnim aktivnostima mnoge stvari sjesti na svoje pravo mjesto. Nekonvencionalni ekonomski model u sklopu kojeg se procjena vrijednosti i razmjena vrijednosti između onih što te vrijednosti stvaraju i onih koji za tim vrijednostima imaju potrebu odvija direktno bez ičijeg posredništva, biznis je s etičkom pozadinom koji pruža izvrsnu priliku za ostvarenje kritičnih promjena bez prolijevanja krvi i pružanja otpora iza prosvjednih barikada. Iako riječ razmjena jako podsjeća na staromodnu trampu konja za patke, ovdje je riječ o suvremenoj kombinaciji nekoliko pristupa održivom trgovanju bez teritorijalnih granica, s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša i razvoj lokalnih autonomija.

Kupovna moć radničkih plaća i mirovina se istopila, sigurnost radnih mjesta i zdravstvena zaštita su zdrobljeni, a ni edukacija nije pošteđena razaranja. To što smo se već navikli biti usamljeni nije utjeha, i ne može nam poslužiti kao isprika za odustajanje od kolektivnog napora da i jednostavnim stvarima i životu općenito damo neki zdrav smisao i povratimo izgubljeni svijet. Život ne ubijaju samo meci, bombe, nafta, plastika i otrovni aditivi, život prijatelji moji najviše umire od skrivanja svjesnosti i bježanja od stvarnosti. Nakon što smo kao zombiji zaslijepljeni lažnim strahovima bankrotirali zbog dugova tajanstvenog porijekla, probudimo se i kao ljudi, firme, organizacije, zajednice i nacije krenimo putem prirodne ravnoteže u kojoj našim sudbinama neće više upravljati novčane sile, ratne medalje i prepredeni mediji.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 6201 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts