Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Mreža Udruga 'UZMAH' Testira Alternativnu Valutu

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 1
PoorBest 

Kad je u pitanju novac, a novac je u ovom suvremenom društvu sve što je u nama i sve što je oko nas; onda postoje neki vječni principi koji su vrlo jednostavni, ali na koje na žalost samo mali broj ljudi obraća pažnju. Obmanuto čovječanstvo koristi monetarni sustav kroz kojeg se novac bez ikakvog pokrića iz ničeg izdaje o opticaj kao kamatonosni dug prema njegovim izdavaocima. Svrha tog novčanog sustava kojeg posjeduju i kojim upravljaju bankari, je ta da svi moraju biti siromašni kako bi u svim smislovima mogli biti lako kontrolirani kroz dužničko ropstvo. Iako većina ljudi smatra novac vrijednošću, stvari stoje upravo suprotno: Novac nije bogatstvo, bogatstvo su ideje, robe i usluge. Logična i pravedna svrha novca je između prodavaoca i kupaca olakšati razmjenu ideja, proizvoda i usluga. Svi smo mi i proizvođači i potrošači ideja, proizvoda i usluga. Kao jedini proizvođači i potrošači stvarnog bogatstva, mi ljudi imamo neotuđivo pravo izdavati i upotrebljavati bilo koju vrstu novca koja nam može omogućiti međusobno razmjenjivati usluge, ideje i proizvode. Mi ljudi, naš novac smijemo i možemo razvijati i usavršavati kako bi njegovo funkcioniranje što bolje koristilo svrsi kojoj on treba služiti.

 

Da bi novac uopće mogao funkcionirati, on mora kružiti. Mi smo ljudi jedini stvarni izvor novca i nitko nam ne može zabraniti izgraditi inteligentni i pošteni novčani sustav. Dizajniran po načelu 'Slobodne Valute - Slobodna Tržišta - Slobodni Ljudi - Slobodni Planet', 13 studenog 2011 otvoren je Sustav Alternativne Valute Crom - po mnogo čemu jedinstvena kombinacija društvene mreže i platnog sustava.

Nedavno je pod nazivom "UZMAH" osnovana mreža udruga kroz koju će u nju umrežene organizacije raditi na stvaranju pozitivne energije kao građevinskog materijala od kojeg ćemo izgraditi zajedničku bolju budućnost.

Između Udruge Crom Alternativna Razmjena i UZMAH-a, uspostavljena je komunikacija i ostvarena prva suradnja.


Rezultati UZMAH-ovog Testiranja Alternativne Valute Crom


Venlo Vedanta:

Nakon poziva Udruge Crom Alternativna Razmjena u kojem se mreži udruga UZMAH predlaže suradnja, nas smo se dvojica, Navi Ketnuf i ja - Venlo Vedanta, registrirali u Sustav Alternativne Valute Crom kako bi istražili njegove prednosti i nedostatke.

Prilikom registracije u sustav, morao sam klikom na link u emajlu koji mi je stigao, potvrditi valjanost adrese moje elektroničke pošte. Nakon prvog logiranja u internetski sustav koji vrlo nalikuje na Internet bankarstvo kakvog imamo priliku koristiti u postojećem bankarskom sustavu, na vrhu ekrana me dočekala poruka o potrebi generiranja transakcijske lozinke. 

Provjerom stanja na računu, ustanovio sam saldo od +10 croma. To je početni saldo svakog novootvorenog članskog računa.

U svrhu isprobavanja sustava alternativne valute, Navi i ja smo obavili nekoliko međusobnih transakcija i uvidjeli da sam sustav u tom smislu funkcionira besprijekorno.

Na vrlo jednostavan način je moguće ispostaviti račun/fakturu za robu/uslugu drugom članu Crom-sustava, kao i izvršiti plaćanje primljenog računa/fakture.

U Crom-sustavu postoji tržnica roba i usluga kroz koju članovi objavljivanjem oglasa, na dosta pregledan način, nude i traže razvrstano po različitim kategorijama.

Osim tog dijela koji je vezan uz plaćanja, Crom-sustav je moguće koristiti i kao društvenu mrežu. Naime svaki član ima svoj profil te je moguća međusobna razmjena poruka kroz unutrašnji sistem poruka.

Po meni, uspjeh Crom-sustava s jedne strane ponajprije ovisi masovnosti, odnosno o broju ljudi koji će se u njega uključiti; a s druge strane o sposobnostima tih istih ljudi u samodekontaminaciji od današnje predstave o novcu.

Nepobitna je činjenica da Crom-sustav kao alternativa postojećem monetarnom sustavu nije više samo ideja u nečijoj glavi ili na nekom komadu papira, već i sistem razmjene čije je postojanje dovedeno u stvarnost. Ono što je po meni dobro, to je da se sve zajedno prestavlja kao nešto što je otvoreno za dalju dogradnju u kojoj su svi pozvani učestvovati. Pri tom naročito mislim na utvrđivanje vrijednosti croma kao valute, načinu njegovog tiskanja i kontroli sustava.

Također, moje je mišljenje da će sve nevjerice koje ljudi unaprijed imaju prema Cromu kao predloženoj zajedničkoj valuti, same od sebe otpasti prilikom prvog prelaska granice s kunama u džepu. Naime, kad shvatimo da kunom ne možemo ništa platiti u inozemstvu i da je ona tamo bezvrijedan papir, shvatit ćemo da je prava snaga valute u njenoj prihvaćenosti, kako od građana tako i od poduzeća. Naravno, u obzir treba uzeti i da ćemo ako samo nakon desetak godina od njegove prve pojave ne dođe i do njegovog sloma kako se tu posvuda najavljuje, nešto takvo možda uskoro moći činiti kroz euro umjesto kune; ali ne treba zaboraviti da Crom-sustav nije nastao iz puke dosade već da iza toga stoje itekako valjani razlozi i potreba.

 

Navi Ketnuf:

- Sviđa mi se više načina na koje je moguće, kako obavljati plaćanja, tako i trenutno ili s željenim vremenskim odmakom slati račune i fakture koje druga strana uvijek mora ili odobriti da bi do transakcije uopće došlo, ili odbiti u kom slučaju ne dolazi do nikakvog prebacivanja novca s jednog računa na drugi.

- Sustav svima vidljivog, međusobnog ocjenjivanja pouzdanosti i poštenosti članova funkcionira slično kao i na bilo kojem drugom aukcijskom ili oglasnom web sajtu; i kao takav je podložan manipulacijama ako se dva člana dogovore napraviti puno transakcija između sebe i onda si jedan drugome daju pozitivne ocjene.

- Sviđa mi se što je za razliku od tradicionalnog načina na koji u bankarskim uredima posuđujemo novac, ovdje razvijen alternativni sustav kreditiranja u smislu pravedne razmjene odnosno bez kamata.

- Ono što mi je odmah upalo u oči kao mogući "nedostatak", to je da ovaj sustav koji kao i svaki drugi funkcionira na osnovi ponude i potražnje, nudi mogućnost poslovanja to jest kupovanja i plaćanja samo kroz vlastitu web stranicu. Međutim, Aljoša mi je objasnio da se vanjska tržnica proizvoda i usluga može instalirati na bilo koji web sajt s određenim tehničkim predispozicijama.

- Sam sustav u tehničkom pogledu funkcionira odlično te pruža pravu alternativu klasičnoj razmjeni roba i usluga kroz službene nacionalne valute. Naravno da se, međutim, neka pitanja nameću samo po sebi. Pitanja koja se tiču ljudske nam prirode. Velika prednost Sustava Alternativne Valute Crom je ta što dvije strane mogu međusobno poslovati kroz bilo koje sredstvo plaćanja koje im se po njihovom uvjerenju čini najbolja vrsta novca, uključujući i trampu robe za robu i usluge za uslugu; međutim, s obzirom na tekuću svjetsku financijsku krizu u kojoj je svima postalo jasno da se kroz globalni monetarni sustav razmjenjuju fiktivni papiri bez ikakvog pokrića, mislim da valja dobro razmisliti o samoj valuti crom kao valuti - koliko se može vjerovati tome da je ona gotovo 100% pokrivena ponudom roba i usluga u opticaju unutar samog sustava? U svim onim slučajevima u kojima dvije strane umjesto nečeg drugog kao platno sredstvo odaberu valutu crom, ta se razmjena također obavlja na osnovu međusobnog dogovora dvije strane oko tečaja vrijednosti te fiktivne valute naspram stvarnih dobara. Kako postići poslovni dogovor bez da ta virtualna valuta opet ima neki određeni tečaj naspram neke od 'stvarnih' valuta odnosno onih koje se trenutno koriste u pravom životu!? I mislim da će uvijek postojati bojazan da bi netko ko drži 'konce' ovog sustava to mogao iskoristiti za osobnu korist jednostavno stvarajući cromove istom lakoćom kojom se i sada stvara novac iz ničeg.

- Na kraju kao neki opći zaključak, mogu reći da mi se u cjelini ovaj projekt sviđa, i izuzmem li nepovjerenje prema moći ljudi na ključnim pozicijama, želim vjerovati i nadati se da ova ideja sprovedena u stvarnost može profunkcionirati i na širem nivou među velikim zajednicama, a to će se dogodit jedino ako je dosta ljudi prihvati i počne kroz nju trgovati. Sustav Crom je jednostavno pravedniji prema svakome od nas i bolji od postojećeg koji sve očitije funkcionira na našu štetu. Crom može biti svašta, ali sigurno nije greška. Ako smo zaista spremni za promjene kojima navodno težimo, onda ovaj sustav alternativne razmjene može biti odličan početak!

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3865 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts