Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Ovo Nije Tuđi Nego Naš Slobodan Svijet, Život I Izazov

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
kekec

Monetarni sustav samouništenja, suludi bankarski sistem, umobolne financije i ekonomija, kriva edukacija, bolesna kultura, prodani mediji, lažna informacija, škrtost i pohlepa živih ali mrtvih su postali dio prošlosti koju svi nastoje što prije zaboraviti, nitko se više ne želi sjećati velike sramote koja je simbolizirala ovaj dio sunčevog sustava.

Na našem slobodnom planetu je svako slobodan.
Ideja slobodnog planeta je da se sami obrazujemo na način da ovaj svijet za sve nas učinimo boljim mjestom za život.
Na našoj slobodnoj planeti smo prilagodljivi promjenama, naši susjedi su naši saveznici koji će nam uvijek rado pomoći poboljšati životne uvjete.

 

Na našem slobodnom planetu više ne ratujemo jer je rat nepotrebno rasipanje resursa.
Na slobodnom planetu nitko ne treba neprijatelje, svi trebaju prijatelje.
Više nismo podstanari jer ovaj slobodan planet pripada svima.
Zemlja više nije najgore mjesto, slobodan planet je postao najbolje mjesto za život u cijelom svemiru.

Ljudi koji danas žive na slobodnom planetu se svemu mogu prilagoditi ako zajedno, svi skupa rade na istoj stvari, ne kao što su nekad svi skupa ropskim mentalitetom radili za ropske sustave poput komunizma i kapitalizma služeći im na vlastitu štetu, već korišćenjem vlastite ustrajnosti i kreativnosti na osobnu i zajedničku korist na način koji je bio kraljevstvo samo nekolicine privilegiranih u posljednjih nekoliko stoljeća.

Slobodan planet je potpuno pravo oslobođenje onoga što znači biti živ.

Na slobodnom planetu ne postoje pravila i zakoni, postoje samo instinkti koji su prirođeni svakom živom biću: Ne čini loše drugima i drugi neće činiti loše tebi, čini dobro drugima i drugi će činiti dobro tebi, čini dobro za planet i planet će ti uzvraćati istom mjerom.

Čovječanstvo je živjelo nekakav blesavi korporativni san u kojem su predrasuda, status, religija, fanatizam i slijepa privrženost postali nametnuti stvaran način upravljanja kako pojedincima, tako i cijelom zajednicom. Svi smo isti, sitni, beznačajni i pakosni, izbjegavamo one koji su različiti i kažnjavamo one koji nam se usprotive. To je bilo toliko besmisleno programirano da su mu Ramonesi podigli vječni spomenik i za sadašnje i za buduće generacije, na kojeg su zlatnim slovima urezali natpis: "Ne želim biti sahranjen na groblju kućnih ljubimaca, ne želim ponovo živjeti svoj život".

 

 You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Kriminalci su umjetno stvoreni, i teroristi su umjetno stvoreni skrivanjem istine i podjarmljivanjem ljudskog roda.
Slobodan planet nudi čovječanstvu, svim ljudima priliku da shvate da je njihov cijeli život bio jedna pozornica, veliki show na kojem elita bankara i njihove kraljevske veze koncima kroz povijest upravljaju marionetama.

Na slobodnom planetu postoji naučna biblioteka, u njoj stoji knjiga s nazivom "Svjetska Povijest". Na zadnjim stranicama ovako piše: "Iako je to bilo logično za očekivati zbog usvojene ratne ekonomije, na planeti Zemlji nikad nije došlo do općeg atomskog sukoba. No početkom 21 stoljeća, ovlašteni mineri, vlade i središnje banke, s namjerom ostvarenja sna svih diktatora - osvajanjem cijelog svijeta, pretvorili su planet u jedno veliko minsko polje. Zavladala je psihološka klima. Brojne eksplozije ekonomskih bombi posijanih po cijelom globusu su uzele velike žrtve, ovi financijski teroristi su htjeli raširiti strah i depresiju kako bi ostvarili svoj podmukli cilj, međutim, njihova proročanstva koja su kroz povijest narodi uvijek do tada slijepo slijedili, postala su još moćnija oružja koja su se okrenula protiv njih samih i poslužila kao alat za skidanje okova, ljudi svijeta su baš njime uspjeli prerezati lance kojima su vjekovima bili vezani".

Uz ovaj enciklopedijski članak stoji i video klip s naslovom "Drama", za svjetsku povijest su ga zabilježili Let3 stihovima:

"Duboko, duboko, u utrobi zemlje
Bijelo janje otrov pije
Djeca vragu rogove bruse
Iz očiju im ljubav sišu ose

U zamišljenom kutu okrugle sobe
Dva dječaka se za nos drže
Jedan drugog balegom hrane
Kašlju i čujno se guše

Oj, dužine i širine
Ekvatori, paralele
Gore, dolje, lijevo, desno
Ekvatori, paralele

Na sjeveru smrtno je zima
Na jugu pingvini jedu ljude
Na zapadu ljudi ljude
A istok se trudi da kao zapad bude"

 

 You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Ako prihvatimo to da živimo na planetu zatvoru, postajemo dio igre, prihvaćamo njegova despotska pravila kao kaznu koja vodi u našu propast.
Mnogi moraju umrijeti za nastavak ove igre.
Upravo se rađaju jedna svjetska vlada, jedno svjetsko zakonodavstvo, jedna svjetska centralna banka i jedna svjetska valuta kako bi se osiguralo da podmukli plan prođe i cijeli planet postane vlasništvo samo nekolicine odabranih ljudi.
No, oni zaboravljaju da još uvijek postojimo 'Oni' i 'Mi', da oni nisu svemoćni gospodari i da mi nismo nemoćni robovi.

Slobodan planet zahtijeva ujedinjenje svih ljudi na Zemlji pod jedan kišobran - mir, prijateljstvo, ljubav i kreativnost.
Zaboravite na vlade i njihovu propagandu o budućnosti s fiksnim kamatama koju nam prodaju od kad je ovog svijeta, one ne postoje, sve se uvijek mora prilagođavati.

Na kraju krajeva, ovo je vaš svijet, vaš život i vaš izazov.
Odrastite već jednom ljudi, nitko vam ne može naređivati ono što vam je činiti.
Budite najbolje što možete biti u vašem izabranom području.

"Dati ćemo sve najbolje od sebe, nezaustavljivi smo i ovo će postati naš slobodan planet", oduševljeno je zagrmilo 7 milijardi ljudi i prihvatilo se posla.

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3345 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts