Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News Notizie Monetarna Reforma I Novi Ekonomski Sustav

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Kontrola nad opskrbom novca i kontrola nad vijestima su koncentrične, stoga oni koji kontroliraju snabdijevanje novcem kontroliraju i razvoj situacije. "Kuća gori, kuća gori", ponavljaju nam sa svih strana... "uništit će nas požar ako svi ne damo likvidni doprinos za gašenje plamena"! Nama krvare srca, a njima su krvave ruke. Napete grimase i lažno kajanje su jedini vid njihovog žrtvovanja. Lažne suze su njihov jedini likvidni doprinos gašenju vatrene stihije. Sami su podmetnuli požar u kući, a sada nas tjeraju da ga gasimo samo zato da bi im poslije više i bolje mogli služiti. Živimo u svijetu nevinih političara, nevine policije i nevinih novinara; samo je narod kriv. Međutim, ovo nije naša ekonomija - ovo su njihove korumpirane financije koje se hrane našim radom, našom štednjom i našim pravima; financije koje se nikad neće zasititi parazitiranja na našoj budućnosti jer to nije u njihovoj prirodi. U prirodi zvijeri je proždirati - konzumirati resurse i ljudske živote sve dok svako područje ne postane pustinja, svaki grad smetlište, svaki izvor bazen otpadnih voda, i svaki preživjeli čovjek rob koji u dvorištu u kojemu se obavlja klanje i klaonička obrada mesa disciplinirano čeka svoj red.

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Ljudi su oduvijek pod raznim parolama umirali za svakakve ideale. Režim izrastao na blatu nepravde funkcionira na jednostavnom principu - utjeraj im strah, izoliraj ih jedne od drugih, učini ih očajnima, drži ih pod represijom, za sve okrivi one u potrazi za istinom, ohrabri građane da jedni druge špijuniraju, natjeraj ih da prihvate neprihvatljivo - a čiju diktaturu podnosimo, danas naređuje da Mi Ljudi Svijeta umiremo za dugove.

"Ako države ne isplate dugove, bit će kataklizme", dopire iz svih pravaca... Zašto? Zato što su državne obveznice u rukama banaka, a ne daj Bože da nam banke propadnu, bio bi to kolaps suvremene civilizacije... Međutim, prava istina je čista suprotnost.

Nacionalni javni dug je engleska dosjetka stara nekoliko stoljeća, službeno motivirana mogućnošću države da umjesto na neke druge načine, novac potreban za svoje funkcioniranje namiče posuđivanjem od banaka. U stvarnosti, javni dug je odvratna prevara dovedena u postojanje kao izum bankara koji na štetu cijelog društva treba služiti realizaciji bankarskih ciljeva i ostvarivanju njihovih potreba. Kroz prenapuhnute javne dugove, banke u ovim trenucima poput strašila ucjenjuju države i putem liberalizacija i privatizacija se nadaju bezvrijedne papire zamijeniti stvarnim javnim nekretninama i uslugama.

Aktualna ekonomska katastrofa označava ponovnu instalaciju nove aristokracije diljem cijelog globusa, društveno uređenje u kojem će običan čovjek pasti toliko nisko koliko nije mogao ni sanjati. Samo monetarna reforma može okončati taj začarani proces.

Mirna tranzicija iz istruljelog monetarnog sustava u nove gospodarske odnose je u ovim kritičnim trenucima na dohvat ruke. Monetarna reforma je lako ostvariva, njena implementacija bi nam oslobodila ruke dužničkim lisicama vezane na leđima, i odmah donijela olakšanje svima osim onih kojima se navodni dug navodno duguje. Čovječanstvo mora skupiti hrabrost i raskinuti s novčanim sustavom baziranim na dužničkom ropstvu, te izgraditi kompletno novu infrastrukturu. Da, tranzicija je u svakom slučaju puno bolji izbor od bolne tragikomedije - naravno, ako kreditorska klasa bude spriječena u sabotiranju njenog uspjeha.

Odgovor na pitanje da li monetarnu reformu i novi financijsko-ekonomski sustav uvesti naglo ili postepeno, najbolje je promotriti iz perspektive bolničkog kreveta na kojem pacijent u kritičnom stanju obilno krvari. Ako narod prihvati monetarnu promjenu, to će posljedično učiniti i gospodarstvenici, i ekonomisti, i političari - što bi svakako predstavljalo trenutni krah tržišta obveznica. 

Većina ljudi će bez problema i u kratkom roku shvatiti da primljeni novac kojeg ne treba vraćati s kamatama, i nije toliko loša stvar, pogotovo s toga jer monetarna suverenost zamjenjuje miniranu zamku kreditnog novca izdavanog od strane onih koji su nas dovdje i doveli. Ključ uspjeha je novom vrstom novca unajmiti ljude koji će raditi na omasovljenju tranzicijskog pokreta i popravljanju onog što će plutokratska elita sabotirati.

Bankarski klanovi će izgubiti kontrolu nad državama ove planete. Robovlasnike uvijek boli kad izgube svoje robove, međutim - naše muke će prestati. Međunarodni Monetarni Fond i ostale banke neće više biti u stanju ucjenjivati i vršiti zapljene kolateralnih hipoteka. Deflacija koja će uslijediti, bit će eliminirana puštanjem nove vrste sredstva za razmjenu u opticaj. Ukratko, kraj postojanja centralnih banaka i svih ostalih alata i uređaja kroz koje nas je globalni konglomerat plašio veličinom svojih ralja - bankarstvo neće više kontrolirati opskrbu novcem - sve će to biznis regulirati sam po sebi. Ako žele opstati, banke će biti prinuđene prebaciti se na 100% rezervu.

Tijekom ove krize, novca je iz ničega stvoreno u toliko velikim količinama i u toliko kratkom periodu da je svakome postalo očigledno da cilj nije novac. Cilj je apsolutna kontrola. Koji je uopće smisao našeg življenja? Do sada, bez obzira o kojoj vrsti radnog mjesta da je riječ, pravi smisao našeg postojanja se nimalo nije razlikovao od scene u kojoj robijaši na Golom otoku besmisleno prenose teško kamenje s jednog mjesta na drugo.

Probajmo zamisliti jednog čovjeka kojem fali i znanje, i obuka, i alati; i pretpostavimo da preživljava hraneći se onim što uzgaja kopajući zemlju golim rukama i bere u prirodi. Osim neophodno potrebnog spavanja, recimo da mu na dan ostaju i sat ili dva slobodnog vremena koje ne mora potrošiti na potragu za hranom, njenu proizvodnju i konzumiranje. Tih šezdeset minuta ne mora svakodnevno potrošiti na razonodu; uzmimo da ih je posvetio izradi koplja, lopate, mreži za hvatanje ptica i riba, ili sličnome... sve u svemu, osmišljavanju boljih metoda za zadovoljavanje temeljnih potreba. To će mu omogućiti da osobne osnovne zahtjeve zadovolji na efikasniji način, ulažući manje napora i manje vremena. Dakle, taj će čovjek na raspolaganju imati sve više i više slobodnog vremena. Jednog dana je dosegao točku u kojoj će umjesto njega, sve intelektualne poslove obavljati računala, a manualne roboti.

Je li ovo živo biće ostvarilo svoj san, ili zakoračilo kroz vrata pakla, stvar je osobnog izbora. Biti i zauvijek ostati glup je također individualni izbor.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Neki ljudi su skloni nesrećama,
Pitanje krivnje nije uvijek jasno,
Neki ljudi bježe od sudbina od kojih ne mogu pobjeći,
Svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

Neki ljudi mogu biti okrivljeni zbog njihovih razloga,
Izigravati da pravedno interveniraju,
Neki ljudi se skrivaju od sjećanja koja ih proganjaju,
Svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

Neki ljudi sve vide kroz obavljanje dužnosti,
I odbacuju odgovornost,
Neki žale što im ponekad nedostaje hrabrost,
Svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

Neki ljudi su uvjereni da su u pravu,
Nije ih briga za posljedice,
Neki ljudi se bore s nasiljem u duši,
Svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

Neki ljudi su stigli do svog odredišta,
I pronašli svoj mir,
Neki ljudi predvode druge sve dok ne shvate,
Da svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

 

Društvena zajednica je kao industrijski koncern organizacija za proizvodnju roba i usluga, no to je samo jedan aspekt društva. U drugom aspektu, ona se može usporediti s nekim klubom, na primjer, s onim sportkog tipa - koji postoji zato da bi svojim članovima priuštio resurse i pogodnosti za sudjelovanje u različitim vrstama sportova. Organizacija takvog kluba proizlazi iz same njegove svrhe. Najosnovnija svrha postojanja je ta da sportašima pruži kvalitetan i dostatan izbor raznih igara. Iza i ispred ove prvenstvene namjene stoji Odbor kluba koji se brine oko toga da resursi budu pruženi na raspolaganje i onima koji žele igrati nogomet, i onima koji žele igrati košarku ili na primjer plivati. Pravila koja taj Odbor donosi moraju osigurati da nogometna sekcija ne monopolizira sve resurse.

Osnovni mehanizam totalitarizma u nekoj društvenoj zajednici je centralizirani nadzor nad stvaranjem i distribucijom stvarnog novca. Stvarni novac ovdje predstavlja sposobnost dostave potrebnih proizvoda i usluga na zatraženo mjesto i u zatraženom vremenskom roku. Centralizirana kontrola tog stvarnog novca znači da se proizvodi i usluge mogu isporučiti samo po volji onih u čijim rukama je kontrola nad navedenom centraliziranom organizacijom. Njihova volja može biti nametnuta kroz kontrolu financiranja, razne birokratske propise i odredbe, ili kao što je to danas na početku 21 stoljeća slučaj - kombinacijom oba dva navedena primjera.

Osnovni mehanizam istinske demokracije u nekoj društvenoj zajednici je decentralizirana kontrola nad njenom novčanom opskrbom. Novac je naime, ako se pravilno koristi - najprikladniji, najlfleksibilniji i najčarobniji sustav društvenog poretka.

Monetarna politika upravlja industrijom. Novac inicira proizvodnju. Ono što je ovdje najbitnije nije to kome pripada pravo na tehničku operativnost industrije, nego pitanje kome pripadaju plodovi njenog funkcioniranja, odnosno tko ima pravo na kontrolu programa proizvodnje.

Moć vlade i neovisnost pojedinaca su u obrnuto proporcionalnom uzajamnom odnosu. Što je veća moć vlade - to je manja neovisnost pojedinaca, i obrnuto.

Vlade se tijekom trenutne financijske apokalipse pokazuju kao korumpirani direktori, sudjeluju u prevari svojih dioničara i izopačenju svrhe postojanja same kompanije. To čine kroz preinačavanje zakona u vlastitu korist. Sve su one umočile prste u taj lonac pokvarene juhe kojeg nastavljaju miješati šarenom kuhačom u pokušajima daljnjeg povećanja svojih ovlasti. Svaki novododani začin je korak bliže uspostavljanju Novog svjetskog poretka - kontroli cijele planete. Uska skupina koja u toj grudvi pokvarenjaka najdalje vidi je ona koja kontrolira najfleksibilniji politički instrument - novac. Budući da je novac u postojećim uvjetima prijeko potreban i da ga nedostaje, oni koji kontroliraju njegovo stvaranje i distribuciju su u konačnici u stanju kontrolirati ambicije svih slabijih grupacija. Selektivnim financiranjem diktiraju razvoje naroda po svojoj volji, i usmjeravaju prema ratovima, sukobima i nestabilnosti.

Osnovni, očiti cilj udruživanja je taj da se neki posao može odraditi brže i lakše. Ne samo da dva čovjeka zajedno lakše dižu teške stvari, već skupa mogu podići teret kojeg ni jedan od njih sam nije u stanju pomaknuti. Količina proizvodnje je proporcionalna količini ukupno uložene energije, a ne broju zaposlenih ljudi. Činjenica da samo nekolicina ljudi potpomognuta suvremenim strojevima i robotima može proizvesti svega u dostatnim količinama za uživanje, nije dokaz da postoji višak ljudi u svijetu, već dokaz da postoji suplus zaposlenosti - umjesto da ti isti radni ljudi slobodno razvijaju sebe, svoje obitelji i svoje zajednice. Smisao života je sloboda i ostvarenje sreće, a ne zapošljavanje zbog zarađivanja plaće.

.

alternative currency, newspapers, novosti, giornali, novine, notizie, local currency, complementary currency, alternativni novac, lokalna valuta, komplementarna valuta, moneta alternativa, moneta complementare, moneta localePubblica Notizie

Se sei utente registrato, puoi pubblicare le tue notizie sul web tramite questo servizio.

independent news, nezavisne vijesti, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, notizie indipendenti, prestito, mutuo, seigniorage, signoraggio    Categorie Notizie

.

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, debt-money, moneta debito, central bank, banca centrale, centralna banka, publish news, objavi vijest, pubblica le tue notizie    Accesso

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, money, denaro, soldi, novac, debt, dug, debito, taxes, tasse, porez, bank, banca, banka     Chi È Online?

 2913 visitatori online
linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Ultime Dal Forum