Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Banke: Bankari Će Pobijediti Zakon Gravitacije

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Još jedan prilog službenom zahtjevu za odgovorom upućenom svima koji imaju utjecaj na oblikovanje javne svijesti pod naslovom "Novac I Mentalna Higijena". Ekonomist na sveučilištu u Bostonu, Laurence Kotlikoff, tvrdi da javni dug SAD-a nije 14 triliona dolara, odnosno 60 posto domaćeg bruto proizvoda kako to globalni investitori i američki porezni obveznici misle. Po njemu, američki javni dug je 14 puta veći, 200 trilijuna dolara ili 840% BDP-a! "Budimo realni, Sjedinjene Američke Države su u bankrotu", poruka je profesora Kotlikoffa. Laurence Kotlikoff nije bilo tko, on je poznati i priznati ekonomist, suradnik Nacionalnog biroa za ekonomska istraživanja, bivši viši ekonomist u timu predsjednika Ronalda Reagana, a radio je i kao savjetnik za vlade širom svijeta. Kotlikoff ne vjeruje vladinom sustavu računovodstva i državnim regulacijama jer pružaju slobodan prostor manipulacijama i prevarama. "Sve je to laž i 'Enron računovodstvo'; ekonomski žanr nije western, to je horor priča strašnija od knjiga Stephena Kinga".


Čak i nakon 3 godine od izbijanja svjetske financijske krize, sakriti istinu je i dalje od vitalnog značaja. Sad je to još važnije nego što je bilo u 2008 godini. Onda se brojke još nisu mogle ni zamisliti kao astronomski iznosi spasonosnih paketa s kojima su središnje banke do sada izašle na svjetlo dana. Danas kad su limiti dosegnuti a da se na dugovima to nije ni osjetilo; ukupna slika beznađa, boli, gubitaka i tiskanja novog novca u svrhu njihovog pokrivanja, mnogo je jasnija.
Banksteri nas uvjeravaju da će svijet propasti ako se oni budu morali suočiti s realnošću, i tako nas nastavljaju guliti do gole kože. Ispiru nam mozak i kao malu djecu straše time da će nas ako prekoračimo granice kućnog dvorišta, pojesti strašno čudovište. U Titanik je probila voda. Samo zato što je alarm mjerača poplave isključen, ne znači da voda i dalje ne ulazi u brod. I dok brod tone, a orkestar još uvijek svira na palubi, banksteri putnicima kradu nakit i čekaju dolazak svojih helikoptera.

Kad je u pitanju tržište, onda se na njemu sve vrti oko cijene. A kad je riječ o cijeni, nitko ne želi biti prevaren. Za razliku od knjigovodstvene vrijednosti (book value) koja se temelji na izvornoj cijeni aktive ili pasive, stabilnijem ali i načinu računovodstva koje se može pokazati kao zastarjelo i netočno; računovodstvo fer vrijednosti je uzrok čestih promjena u financijskim bilancama, ovisno o tome kako se mijenjaju uvjeti na tržištu. Engleski termin "mark-to-market" ili "fair value accounting", na domaćem jeziku "fer vrijednost", vrsta je računovodstva s kojom je suvremeni svijet presjekao svaku vezu.

Svi su toga svjesni, postoji ogroman pritisak bankarskog lobija protiv povratka računovodstvu fer vrijednosti. Bila bi to prava katastrofa Ponzi sheme kad bi iz globalne poplave novostvorenom likvidnošću na površinu izronila prava vrijednost bezvrijedne imovine.

Transparentnost! Kojem bi kretenu ili korisnom idiotu u civilizacijskom kolapsu poput ovog našeg, nešto slično moglo pasti na pamet? Pa jedino čime se može opravdati rast dionica na tržištu su usrane brojke koje izlaze iz dupeta. Zbilja je krasno živjeti u konstantom nedostatku znanja o tome koja je istinska vrijednost neke kompanije. Oni se pretvaraju da nam govore istinu, mi se pretvaramo da im vjerujemo, i sve bi bilo sjajno da ovoj priči nikad nema kraja.

Jednostavno rečeno, ako istina izbije na vidjelo, svi će odjednom postati insolventni. Jedina alternativa izgradnji nove, istinski zdrave, stabilne samoodržive zajednice, dakle ostaje ne gasiti tiskarske preše, bez prekida pumpati svježi novi novac-dug u bankarski sustav i truditi se stvoriti dojam da sve one mrtve investicije u mrtvo društvo još uvijek nešto vrijede.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

U Hrvatskoj, zemlji s javnim dugom od 140 milijardi kuna u kojoj živi otprilike 4,5 milijuna stanovnika, čak je i novorođenče ni krivo dužno u minusu 30 tisuća kuna. Čitava planeta se prenapuhala; od suverenih dužničkih obveznica preko tržišta nekretnina i rada do potrošačkih kredita, sve napeto strijepi.

Središnje banke, vlade i ostala krema kreiraju "stvarnost" koja je mnogo fantastičnija od one za koju smo mnogi smatrali da je maksimalni doseg maštovitosti. Kako u tome uspijevaju? Podržava ih kolektivna volja stanovništva koje doslovce očajnički želi vjerovati u ono što im gospodari prevare govore. Nevjerojatno ali istinito, ljudi zaista žele vjerovati u laži, a onda se ponašati kao da je laž istina. Učiniti suprotno je u njihovim očima ravno samoubojstvu kojim bi se ispunilo proročanstvo. Stoga im izgleda bolje vjerovati u proročanstvo o oporavku. 

Vjera je najjača sila u svemiru. Središnje banke i ostali respektabilni autori nam u principu samo pružaju "dokaze" kojima nam pomažu vjerovati u iluziju. Na kraju krajeva, nitko ne vjeruje u nešto dok to nije dokazano. No što je točno i precizno dokaz? Trilijuni novog kreditnog novca su točan i precizan dokaz kojeg centralne banke pružaju kao podršku alternativnoj stvarnosti. Kako novi dokazi budu stizali, tako će ih mase prigrliti.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Zakonodavci su suspendirali zakon gravitacije tako da se bankari kad napokon skoče s prozora, neće zalijepiti za asfalt kao palačinke, već će ostati lebdjeti u zraku poput ružičaste svinje Pink Floyda.

Članak "Diktatura Ignorancije I Neznanja" je jedan od najboljih tekstova koje sam pročitao u posljednje vrijeme. Bankari će tako pobijediti zakon gravitacije i dokazati da je sila teže samo obična, lako premostiva mentalna prepreka. Kojeg li apsurda za zajednicu u kojoj ispred svakog, pa i onog najjednostavnijeg koraka, stoji neprobojni betonski zid..

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2331 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts