Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Monetarna Reforma I Novi Ekonomski Sustav

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Kontrola nad opskrbom novca i kontrola nad vijestima su koncentrične, stoga oni koji kontroliraju snabdijevanje novcem kontroliraju i razvoj situacije. "Kuća gori, kuća gori", ponavljaju nam sa svih strana... "uništit će nas požar ako svi ne damo likvidni doprinos za gašenje plamena"! Nama krvare srca, a njima su krvave ruke. Napete grimase i lažno kajanje su jedini vid njihovog žrtvovanja. Lažne suze su njihov jedini likvidni doprinos gašenju vatrene stihije. Sami su podmetnuli požar u kući, a sada nas tjeraju da ga gasimo samo zato da bi im poslije više i bolje mogli služiti. Živimo u svijetu nevinih političara, nevine policije i nevinih novinara; samo je narod kriv. Međutim, ovo nije naša ekonomija - ovo su njihove korumpirane financije koje se hrane našim radom, našom štednjom i našim pravima; financije koje se nikad neće zasititi parazitiranja na našoj budućnosti jer to nije u njihovoj prirodi. U prirodi zvijeri je proždirati - konzumirati resurse i ljudske živote sve dok svako područje ne postane pustinja, svaki grad smetlište, svaki izvor bazen otpadnih voda, i svaki preživjeli čovjek rob koji u dvorištu u kojemu se obavlja klanje i klaonička obrada mesa disciplinirano čeka svoj red.

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Ljudi su oduvijek pod raznim parolama umirali za svakakve ideale. Režim izrastao na blatu nepravde funkcionira na jednostavnom principu - utjeraj im strah, izoliraj ih jedne od drugih, učini ih očajnima, drži ih pod represijom, za sve okrivi one u potrazi za istinom, ohrabri građane da jedni druge špijuniraju, natjeraj ih da prihvate neprihvatljivo - a čiju diktaturu podnosimo, danas naređuje da Mi Ljudi Svijeta umiremo za dugove.

"Ako države ne isplate dugove, bit će kataklizme", dopire iz svih pravaca... Zašto? Zato što su državne obveznice u rukama banaka, a ne daj Bože da nam banke propadnu, bio bi to kolaps suvremene civilizacije... Međutim, prava istina je čista suprotnost.

Nacionalni javni dug je engleska dosjetka stara nekoliko stoljeća, službeno motivirana mogućnošću države da umjesto na neke druge načine, novac potreban za svoje funkcioniranje namiče posuđivanjem od banaka. U stvarnosti, javni dug je odvratna prevara dovedena u postojanje kao izum bankara koji na štetu cijelog društva treba služiti realizaciji bankarskih ciljeva i ostvarivanju njihovih potreba. Kroz prenapuhnute javne dugove, banke u ovim trenucima poput strašila ucjenjuju države i putem liberalizacija i privatizacija se nadaju bezvrijedne papire zamijeniti stvarnim javnim nekretninama i uslugama.

Aktualna ekonomska katastrofa označava ponovnu instalaciju nove aristokracije diljem cijelog globusa, društveno uređenje u kojem će običan čovjek pasti toliko nisko koliko nije mogao ni sanjati. Samo monetarna reforma može okončati taj začarani proces.

Mirna tranzicija iz istruljelog monetarnog sustava u nove gospodarske odnose je u ovim kritičnim trenucima na dohvat ruke. Monetarna reforma je lako ostvariva, njena implementacija bi nam oslobodila ruke dužničkim lisicama vezane na leđima, i odmah donijela olakšanje svima osim onih kojima se navodni dug navodno duguje. Čovječanstvo mora skupiti hrabrost i raskinuti s novčanim sustavom baziranim na dužničkom ropstvu, te izgraditi kompletno novu infrastrukturu. Da, tranzicija je u svakom slučaju puno bolji izbor od bolne tragikomedije - naravno, ako kreditorska klasa bude spriječena u sabotiranju njenog uspjeha.

Odgovor na pitanje da li monetarnu reformu i novi financijsko-ekonomski sustav uvesti naglo ili postepeno, najbolje je promotriti iz perspektive bolničkog kreveta na kojem pacijent u kritičnom stanju obilno krvari. Ako narod prihvati monetarnu promjenu, to će posljedično učiniti i gospodarstvenici, i ekonomisti, i političari - što bi svakako predstavljalo trenutni krah tržišta obveznica. 

Većina ljudi će bez problema i u kratkom roku shvatiti da primljeni novac kojeg ne treba vraćati s kamatama, i nije toliko loša stvar, pogotovo s toga jer monetarna suverenost zamjenjuje miniranu zamku kreditnog novca izdavanog od strane onih koji su nas dovdje i doveli. Ključ uspjeha je novom vrstom novca unajmiti ljude koji će raditi na omasovljenju tranzicijskog pokreta i popravljanju onog što će plutokratska elita sabotirati.

Bankarski klanovi će izgubiti kontrolu nad državama ove planete. Robovlasnike uvijek boli kad izgube svoje robove, međutim - naše muke će prestati. Međunarodni Monetarni Fond i ostale banke neće više biti u stanju ucjenjivati i vršiti zapljene kolateralnih hipoteka. Deflacija koja će uslijediti, bit će eliminirana puštanjem nove vrste sredstva za razmjenu u opticaj. Ukratko, kraj postojanja centralnih banaka i svih ostalih alata i uređaja kroz koje nas je globalni konglomerat plašio veličinom svojih ralja - bankarstvo neće više kontrolirati opskrbu novcem - sve će to biznis regulirati sam po sebi. Ako žele opstati, banke će biti prinuđene prebaciti se na 100% rezervu.

Tijekom ove krize, novca je iz ničega stvoreno u toliko velikim količinama i u toliko kratkom periodu da je svakome postalo očigledno da cilj nije novac. Cilj je apsolutna kontrola. Koji je uopće smisao našeg življenja? Do sada, bez obzira o kojoj vrsti radnog mjesta da je riječ, pravi smisao našeg postojanja se nimalo nije razlikovao od scene u kojoj robijaši na Golom otoku besmisleno prenose teško kamenje s jednog mjesta na drugo.

Probajmo zamisliti jednog čovjeka kojem fali i znanje, i obuka, i alati; i pretpostavimo da preživljava hraneći se onim što uzgaja kopajući zemlju golim rukama i bere u prirodi. Osim neophodno potrebnog spavanja, recimo da mu na dan ostaju i sat ili dva slobodnog vremena koje ne mora potrošiti na potragu za hranom, njenu proizvodnju i konzumiranje. Tih šezdeset minuta ne mora svakodnevno potrošiti na razonodu; uzmimo da ih je posvetio izradi koplja, lopate, mreži za hvatanje ptica i riba, ili sličnome... sve u svemu, osmišljavanju boljih metoda za zadovoljavanje temeljnih potreba. To će mu omogućiti da osobne osnovne zahtjeve zadovolji na efikasniji način, ulažući manje napora i manje vremena. Dakle, taj će čovjek na raspolaganju imati sve više i više slobodnog vremena. Jednog dana je dosegao točku u kojoj će umjesto njega, sve intelektualne poslove obavljati računala, a manualne roboti.

Je li ovo živo biće ostvarilo svoj san, ili zakoračilo kroz vrata pakla, stvar je osobnog izbora. Biti i zauvijek ostati glup je također individualni izbor.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Neki ljudi su skloni nesrećama,
Pitanje krivnje nije uvijek jasno,
Neki ljudi bježe od sudbina od kojih ne mogu pobjeći,
Svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

Neki ljudi mogu biti okrivljeni zbog njihovih razloga,
Izigravati da pravedno interveniraju,
Neki ljudi se skrivaju od sjećanja koja ih proganjaju,
Svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

Neki ljudi sve vide kroz obavljanje dužnosti,
I odbacuju odgovornost,
Neki žale što im ponekad nedostaje hrabrost,
Svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

Neki ljudi su uvjereni da su u pravu,
Nije ih briga za posljedice,
Neki ljudi se bore s nasiljem u duši,
Svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

Neki ljudi su stigli do svog odredišta,
I pronašli svoj mir,
Neki ljudi predvode druge sve dok ne shvate,
Da svaki čovjek sam bira kojim putem ići...

 

Društvena zajednica je kao industrijski koncern organizacija za proizvodnju roba i usluga, no to je samo jedan aspekt društva. U drugom aspektu, ona se može usporediti s nekim klubom, na primjer, s onim sportkog tipa - koji postoji zato da bi svojim članovima priuštio resurse i pogodnosti za sudjelovanje u različitim vrstama sportova. Organizacija takvog kluba proizlazi iz same njegove svrhe. Najosnovnija svrha postojanja je ta da sportašima pruži kvalitetan i dostatan izbor raznih igara. Iza i ispred ove prvenstvene namjene stoji Odbor kluba koji se brine oko toga da resursi budu pruženi na raspolaganje i onima koji žele igrati nogomet, i onima koji žele igrati košarku ili na primjer plivati. Pravila koja taj Odbor donosi moraju osigurati da nogometna sekcija ne monopolizira sve resurse.

Osnovni mehanizam totalitarizma u nekoj društvenoj zajednici je centralizirani nadzor nad stvaranjem i distribucijom stvarnog novca. Stvarni novac ovdje predstavlja sposobnost dostave potrebnih proizvoda i usluga na zatraženo mjesto i u zatraženom vremenskom roku. Centralizirana kontrola tog stvarnog novca znači da se proizvodi i usluge mogu isporučiti samo po volji onih u čijim rukama je kontrola nad navedenom centraliziranom organizacijom. Njihova volja može biti nametnuta kroz kontrolu financiranja, razne birokratske propise i odredbe, ili kao što je to danas na početku 21 stoljeća slučaj - kombinacijom oba dva navedena primjera.

Osnovni mehanizam istinske demokracije u nekoj društvenoj zajednici je decentralizirana kontrola nad njenom novčanom opskrbom. Novac je naime, ako se pravilno koristi - najprikladniji, najlfleksibilniji i najčarobniji sustav društvenog poretka.

Monetarna politika upravlja industrijom. Novac inicira proizvodnju. Ono što je ovdje najbitnije nije to kome pripada pravo na tehničku operativnost industrije, nego pitanje kome pripadaju plodovi njenog funkcioniranja, odnosno tko ima pravo na kontrolu programa proizvodnje.

Moć vlade i neovisnost pojedinaca su u obrnuto proporcionalnom uzajamnom odnosu. Što je veća moć vlade - to je manja neovisnost pojedinaca, i obrnuto.

Vlade se tijekom trenutne financijske apokalipse pokazuju kao korumpirani direktori, sudjeluju u prevari svojih dioničara i izopačenju svrhe postojanja same kompanije. To čine kroz preinačavanje zakona u vlastitu korist. Sve su one umočile prste u taj lonac pokvarene juhe kojeg nastavljaju miješati šarenom kuhačom u pokušajima daljnjeg povećanja svojih ovlasti. Svaki novododani začin je korak bliže uspostavljanju Novog svjetskog poretka - kontroli cijele planete. Uska skupina koja u toj grudvi pokvarenjaka najdalje vidi je ona koja kontrolira najfleksibilniji politički instrument - novac. Budući da je novac u postojećim uvjetima prijeko potreban i da ga nedostaje, oni koji kontroliraju njegovo stvaranje i distribuciju su u konačnici u stanju kontrolirati ambicije svih slabijih grupacija. Selektivnim financiranjem diktiraju razvoje naroda po svojoj volji, i usmjeravaju prema ratovima, sukobima i nestabilnosti.

Osnovni, očiti cilj udruživanja je taj da se neki posao može odraditi brže i lakše. Ne samo da dva čovjeka zajedno lakše dižu teške stvari, već skupa mogu podići teret kojeg ni jedan od njih sam nije u stanju pomaknuti. Količina proizvodnje je proporcionalna količini ukupno uložene energije, a ne broju zaposlenih ljudi. Činjenica da samo nekolicina ljudi potpomognuta suvremenim strojevima i robotima može proizvesti svega u dostatnim količinama za uživanje, nije dokaz da postoji višak ljudi u svijetu, već dokaz da postoji suplus zaposlenosti - umjesto da ti isti radni ljudi slobodno razvijaju sebe, svoje obitelji i svoje zajednice. Smisao života je sloboda i ostvarenje sreće, a ne zapošljavanje zbog zarađivanja plaće.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2368 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts