Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 1
PoorBest 

Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti

Crom Alternativne Vijesti, 13 Prosinac 2011 - Enrico Furia

Što god se dogodilo s eurom, američkim dolarom, i bilo kojom drugom službenom nacionalnom valutom; sa sigurnošću možemo reći da aktualni financijski sustav ili moramo zamijeniti nekim efikasnijim sustavom, ili se njime mora upravljati na potpuno drugačiji način.


Ekonomska Vrijednost

Teorija ekonomske vrijednosti je predstavlja kao procjenu roba i usluga izraženu u monetarnim terminima.

Ekonomska Procjena

Ekonomska procjena je metoda donošenja odluka koja se primjenjuje na projekte, programe ili politike; u kojoj se uzima o obzir širok raspon troškova i koristi izraženih u monetarnim terminima ili se za njih može procijeniti ekvivalentna monetarna vrijednost. Ekonomska procjena je ključni alat kroz kojeg novac usvaja vrijednost i kroz kojeg se zadovoljavaju uvjeti za donošenje računovodstvenih odluka. Ekonomska procjena je sustavni proces koji omogućuje ispitivanje alternativnih načina uporabe resursa s naglaskom na procjenu potreba, ciljeva, opcija, troškova, koristi, rizika, dostupnosti financijskih sredstava i drugih čimbenika relevantnih za donošenje odluka. Ekonomska procjena može biti denominirana samo u monetarnim terminima. Radi se o ograničenju kroz koje se putem navedene tehnike izvodi i procjena nemonetarnih vrijednosti i koristi.

Razmjena

Razmjena, odnosno trgovina, financijska transakcija ili trampa; predstavlja prijenos vlasništva nad robama i uslugama s jedne osobe ili entiteta na drugu. Bilo kakva mreža koja omogućuje trgovanje, naziva se "tržište". Izum novca (i kasnije kredita, papirnatog novca i novca u ne-fizičkom obliku) je u velikoj mjeri pojednostavio trgovanje i doprinjeo njegovom promicanju.

Novac

Za novac je tijekom njegove duge povijesti smatran bilo koji predmet ili zapis općenito prihvaćen za plaćanje proizvoda ili povrat duga u nekom plemenu, zemlji, ili socio-ekonomskom kontekstu. Glavne funkcije novca su sljedeće: a) sredstvo razmjene, b) obračunska jedinica, c) pohrana vrijednosti. Prema trenutnim teorijama, bilo koji predmet ili garancija koja se može verificirati i memorizirati, ako ispunjavaju navedene funkcije, mogu se koristiti kao novac.

"Commodity Money"

"Commodity money" je novac čija vrijednost proizlazi iz materijala od kojeg je napravljen ili robe na kojoj se bazira. To može biti bilo koji predmet koji ima intrinzičnu vrijednost i stoga također i vrijednost kao novac. U commodities primjere koji su se koristili kao sredstvo razmjene spadaju zlato, srebro, bakar, veliko kamenje, ukrašeno remenje, školjke, alkohol, duhan i kanabis. Ovi materijali su se često koristili u mjerenjenju percipirane vrijednosti jedan u kombinaciji s drugim, u raznim procjenama roba i ekonomijama baziranima na sustavu cijena.

"Fiat Money" Je Kao Valuta Temelj Većine Suvremenih Monetarnih Sustava

U usporedbi s "commodity novcem", "fiat novac" nema intrinzičnu vrijednost. Vrijednost fiat novca proizlazi iz toga što ga je vlada proglasila zakonskim sredstvom plaćanja, odnosno on mora biti prihvaćen kao oblik plaćanja - svih dugova, javnih i privatnih - unutar državnih granica. Novčana ponuda u nekoj zemlji se sastoji od novčanica i kovanica, te takozvane bankarske valute. Bankarska valuta najčešće čini daleko najveći dio novčane ponude.

Termin "Novac"

Vjeruje se da izraz novac potječe od hrama božice Junona Moneta na jednom od sedam svetih brežuljaka antičkog Rima. Naime u tom hramu su stari Rimljani kovali svoj novac.

Financije

Financije su često jednostavno definirane kao upravljanje novcem ili upravljanje sredstvima. Suvremene financije međutim predstavljaju širok spektar poslovnih aktivnosti u koje su uključeni stvaranje, marketing i upravljanje gotovinom i novčanim surogatima kroz razne kapitalne račune, instrumente i tržišta; stvorene za obavljanje transakcija i trgovanje imovinom, obvezama i rizicima. Mjeru financijske učinkovitosti kvantificiraju performanse i profitabilnost ulaganja, u monetarnim terminima. Stoga, kad god bilo koja ljudska aktivnost ne može biti procijenjena u monetarnim terminima, ista ne može biti procijenjena niti na bilo kojem financijskom tržištu. Ulaganja u klimatske promjene, elementarne nepogode, i općenito inovacije, mogu se svrstati u te slučajeve.

Financijski Kredit

U financijama, kredit je povjerenje koje omogućuje strani "A" dati sredstva strani "B", na način da strana "B" ne isplaćuje novac strani "A" odmah, već će umjesto toga - stvaranjem duga - ta sredstva ili resursi biti vraćeni nekog kasnijeg datuma. Navedena sredstva mogu biti financijska, na primjer kroz zajam; ili u obliku roba i usluga na primjer kroz potrošački kredit. Kredit se ne mora nužno odnositi samo na novac. Kreditni koncept se može primijeniti u barter ekonomijama, kao i u onima baziranima na direktnoj razmjeni roba i usluga (Ingham 2004, stranica 12-19). Ipak, u današnjim društvenim zajednicama kredit je najčešće izražen u nekoj obračunskoj jedinici. Za razliku od novca, kredit ne može biti obračunska jedinica. Kretanja financijskog kapitala obično ovise o transferima kredita i equity-a. Zauzvrat, kredit je pak ovisan i o samo kreditu i o transferima equity-a, pri čemu se pod equity u ovom slučaju podrazumijeva iznos posla - koji može varirati i u količini i u vrijednosti.

 

Il sistema finanziario corrente deve essere sostituito da un altro sistema più efficiente

Milano, Prosinac 2011: Duric Aljosa - Enrico Furia

 

CROM

Crom nije pokušaj kreiranja nove valute već ozbiljno istraživanje u svrhu stvaranja novog "Sustava Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti", izraženog ne u monetarnim terminima nego u terminima "Stvarne Vrijednosti". Naime, za razliku od financijske vrijednosti koja se temelji na stvaranju novog novca iz ničeg, mi za vrijednost smatramo stvarno bogatstvo bazirano na stvaranju stvarnih proizvoda. Stvaranje novog stvarnog bogatstva je igra koja se ne bazira na nuli, u njoj svaki sudionik dobija i biva zadovoljan svojim profitom; dok je nasuprot tome stvaranje novog financijskog bogatstva igra u kojoj je suma nula, igra u kojoj po svakom pobjedniku dolazi jedan ili više gubitnika, i gdje se ukupan iznos igre nikad ne povećava.

Upravo stoga, kao građanin svijeta, pozivam sve ljude dobre volje da se priključe i sudjeluju u ovom povijesnom nastojanju poboljšanja ljudske etike usmjerenog prema izgradnji boljeg svijeta:

Razvojni Program - Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti

 

Povezani članci:

- Alternativna Valuta: Neka Nastupi Era Globalnog Prosperiteta
- Ako Su Banke Zle, I Svi Se Ljute, Prijeđimo Na Alternativne Valute
- Alternativna Valuta: Suvereni Novac Na Suverenom Računu Suverenog Čovjeka

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2835 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts