Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Vrijeme Je Da Od Banaka Preuzmemo Ovlast Za Proizvodnju Novca

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Dejo

Novac je privatiziran krađom. Najveća privatizacija u povijesti je prošla nezapaženo. Vrijeme je da od banaka preuzmemo ovlast za proizvodnju novca.

Općenito je poznato da isprintati u tvojoj kući tvojih vlastitih 10 funti nije u skladu s politikom Njezinog Visočanstva. Pa ipak, uska grupa za to ovlaštenih kompanija, stvorila je i potrošila više novog novca nego što su krivotvoritelji ikad bili u mogućnosti tiskati. U industrijskom žargonu, ove tvrtke se nazivaju "monetarne i financijske institucije"; no prosječni ljudi ih vjerojatno puno bolje poznaju po njihovom nazivu iz uličnog žargona: "Banke". Novac kojeg one stvaraju, doslovce iz ničeg, nije papirnati novac koji na sebi nosi logo središnje banke - Bank of England. To je elektronički novac koji treperi na ekranu bankomata kad kroz njega provjeravate vaš saldo na bankovnom računu. Upravo u ovom trenutku, taj elektronički novac čini preko 97% svog novca u optjecaju u ekonomiji. Samo 3% sveukupnog novca je još uvijek u onom staromodnom obliku pravog keša koji se rukama može opipati.

 

Teško je u to povjerovati, zar ne? Martin Wolf, jedan od stručnjaka iz neovisne komisije za bankarstvo, brutalno jasno je u mediju Financial Times dao do znanja da je "bit suvremenog monetarnog sustava stvaranje novca iz ničega od strane privatnih banaka koje zatim često kreditiraju kao lude".

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Kroz ovaj proces stvaranja novca, banke su uspjeli napuhate novčanu ponudu po stopi od 11,5% godišnje, pritom podižući cijene kuća eksploatirajući cijelu generaciju.

Pravo naličje ovakve kreacije novca je da sa svakim novim zajmom dolazi i novi dug. Izvor rastuće planine privatnih dugova nije novac kojeg su penzioneri oprezno štedjeli, već novac kojeg su banke stvorile iz nule i svima posvuda posudile. Na kraju teret duga postaje pretežak, i onda stižu valovi bankrota koji su zapalili požar tekuće financijske krize.

Ali kako je nešto toliko važno kao novac moglo postati privatizirano? Kako je moć stvaranja novca prešla u ruke istih banaka koje su izazvale krizu s tako razornim posljedicama za milijune običnih ljudi?

Nevjerojatno, zakon po kojem je ilegalno u svojoj sobi tiskati vlastite novčanice; nije ažuriran kako bi se mogao primjenjivati i na elektronički novac što ga stvaraju banke. Kako smo počinjali sve više koristiti elektronički novac za veliku većinu plaćanja, tako je i gotovinski novac sve dublje tonuo u zaborav; a pravo izdavanja novca se preselilo u ruke banaka koje su prouzročile krizu. Neprimjetno, moć izdavanja novca je krađom privatizirana.

Dakle, dok kriminalne bande uspijevaju tiskati oko 2,5 milijarde lažnih novčanica svake godine, banke su u godinu dana stvorile više od 100 milijardi engleskih funta bez da su se ogriješile o ijedan zakon. I još za nagradu ubiru kamate na svakoj stvorenoj funti. Trošak za nas ostale je životni vijek u dugovima.

To nas dovodi do vrlo jednostavnog rješenja za financijsku krizu. Mnogi od aktualnih prosvjednika će možda biti iznenađeni čuti da solucija za našu tekuću krizu dolazi iz ustiju bivšeg torijevskog premijera. Natrag u 1844, Sir Robert Peel je shvatio da su metalne kovanice - koje su u to vrijeme bile jedini oblik zakonskog platnog sredstva, prevaziđene pojavom novih papirnatih bilješki izdanih od strane banaka. Te su papirnate bilješke bile pogodnije za upotrebu, a time i popularnije. Zakonski akt Roberta Peela iz 1844 godine, oduzeo je bankama moć stvaranja papirnatog novca i vratio ga nazad u ruke Bank of England. Mi bi sad trebali učiniti potpuno istu stvar s ovlasti za kreiranje elektroničkog novca. Moja organizacija - Positive Money - je čak izradila prijedlog zakona po kojem bi to postala obaveza.

Time bi se osiguralo da se novi novac ne koristi za napuhavanje cijena i rizičnih fondovskih špekulacija. Novostvoreni novac bi se tako kroz uobičajene potrošače usmjeravao u korijene ekonomije, i završavao bi u trgovinama, poduzećima i tvornicama; a ovi bi ga zatim investirali u gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta. Pomoći bankama da ponovno posuđuju neće biti od nikakve koristi jer je javnost već u dugovima do guše. Ono što trebamo je više novca, a ne više duga. To je međutim nemoguće dok banke stvaraju sav novac kroz zaduživanje ljudi.

Dakako da moć stvaranja novca moramo zaštititi od političara gladnih glasova. No ostaviti moć izdavanja novca u rukama bankara koji su izazvali ovu krizu, još je opasnije od toga. Oduzeti bankama ovlast za stvaranje novca je naša najveća nada - kako za zaustavljanje tekuće, tako i za sprečavanje sljedeće financijske krize.

Izvor: Ben Dyson, guardian.co.uk - Utorak 15 Studeni 2011

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3872 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts