Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

TOPIC: Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki

Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 7 months ago #2207

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

KLASA: 008-02/11-02/49
URBROJ: 50402-11-04
Zagreb, 2. prosinca 2011. godineAgencija za zaštitu osobnih podataka
Franjo Lacko, ravnatelj


Predmet: ostvarivanje prava na pristup informacijama;
- odbija se


Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 172/2003., 144/2010., 77/2011.) članak 15., stavak 3., točka 4., sukladno članku 8., stavak 1. istog Zakona, Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 1. prosinca 2011 godine, donijela je rješenje (Klasa: 008-02/11-02/01; Urbroj 5030109-11-30) kojim se odbija zahtjev Udruge Crom Alternativna Razmjena iz Pule, za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostavljanjem odgovora na 28 pitanja.

S poštovanjem,


Zamjenica Predsjednika Ureda za odnose s javnošću i
službenica za informiranje Vlade RH
Sandra Puhovski


O tome obavijest:

- Udruga Crom Alternativna Razmjena
Pula, Viška 14

Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 7 months ago #2208

Udruga Crom Alternativna Razmjena
Viška 14, 52100 Pula
association[at]cromalternativemoney.org

Pula, 08.12.2011.


Agencija za zaštitu osobnih podataka
ODJEL ZA ZAŠTITU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Martićeva 14
HR - 10 000 Zagreb
E-mail: ppi[at]azop.hrPoštovani,

zahvaljujemo vam se za vaše posredništvo i pomoć u našem pokušaju ostvarivanja prava na pristup informacijama kroz Zahtjev za dobivanje informacija upućen Vladi Republike Hrvatske i pod naslovom "Vlada I Građani Republike Hrvatske Između Imaginacije, Stvarnosti, Predrasuda I Pretpostavki" javno objavljen i svakome dostupan na našim web stranicama:

http://cromalternativemoney.org/index.php/en/forum/76-stvarni-svijet-drutvo-i-drutvene-znanosti/2118-vlada-i-graani-izmeu-imaginacije-stvarnosti-i-pretpostavki

Vlada Republike Hrvatske nam je dakle odbijanjem spomenutog Zahtjeva uskratila pravo na pristup informacijama.

Ovom prilikom vas ispred Udruge Crom Alternativna Razmjena želim podsjetiti da smo vam se kao neovisnom tijelu koje provodi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, u navedenom slučaju, obratili s dodatnim obrazloženjem da nas zanima točno i precizno kroz dokaze u obliku traženih informacija od Vlade RH utvrditi ključne mehanizme funkcioniranja mlade hrvatske države. Uskraćivanje prava nam na pristup tim informacijama od strane Vlade Republike Hrvatske - nedvosmislen je, jasan i precizan odgovor na svih 28 postavljenih im pitanja.

Naš istraživački rad na ovom polju želimo upotpuniti s još jednim esencijalnim detaljem - tiče se postojanja i funkcioniranja kako Zakona o pravu na pristup informacijama, tako i postojanja i funkcioniranja same Agencije za zaštitu osobnih podataka. Naime, zaboravili ste nam odgovoriti na pitanje koje smo vam postavili obraćajući vam se prošli put s pozivom u pomoć.

"Pravo na zaštitu osobnih podataka i privatnosti predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Agencija za zaštitu osobnih podataka osnovana je s namjerom da štiti navedena prava građana..." - navodi se na vašim stranicama. Imajući u vidu kontradikcije koje proizlaze iz te veoma korisne informacije i uvoda u naš zahtjev Vladi RH, to jest odredbe Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na čovjeka kao živo biće od krvi i mesa, i članka 2 Zakona o pravu na pristup infomacijama: "cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama", zanima nas

pod 1)
Ako je štititi Pravo na zaštitu osobnih podataka i privatnosti iz razloga što je to jedno od temeljnih ljudskih prava - ne samo vaša primarna djelatnost nego i primarni razlog osnivanja same Agencije; da li to znači da osim prava OSOBA, to jest pravnih fikcija, u tom pogledu štitite i prava živih ljudi od krvi i mesa?

pod 2)
Da li se u i po Zakonu o pravu na pristup informacijama, to pravo osim na OSOBE odnosno pravne fikcije - odnosi i na žive ljude od krvi i mesa?


U očekivanju odgovora,
unaprijed zahvaljujem na ljubaznosti i susretljivosti.
S poštovanjem, iskreno i bez predrasuda!


Predsjednik Udruge
Đurić Aljoša
Last Edit: 3 years, 2 months ago by administrator.

Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 7 months ago #2215

 • roman
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 227
 • Karma: 0
Vlada I Građani Republike Hrvatske Između Imaginacije, Stvarnosti, Predrasuda I Pretpostavki


hrvatska_europska_unija.jpg
Give a man a gun and he can rob a bank, give a man a bank and he can rob the world.
Crom Alternative Currency System

Date li čovjeku pištolj on može opljačkati banku, date li čovjeku banku on je u stanju opljačkati cijeli svijet.
Crom Alternativna Valuta

Date a un uomo una pistola e può rapinare una banca, date a un uomo una banca e può derubare tutto il mondo.
Crom Notizie Alternative

Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 6 months ago #2315

 • vlado
 • OFFLINE
 • Senior Boarder
 • Posts: 42
 • Karma: 0
Obraćanje Udruge Crom Alternativna Razmjena neovisnom tijelu koje provodi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama - Agenciji za zaštitu osobnih podataka:


29.10.2011.

Dodatno pitanje, upućeno direktno vama kao nadzornom tijelu:

Zanima nas da li se pravo na pristup informacijama, osim osoba - to jest pravnih fikcija, odnosi i na žive ljude od krvi i mesa?


08.12.2011.

Zaboravili ste nam odgovoriti na pitanje koje smo vam postavili obraćajući vam se prošli put s pozivom u pomoć:

pod 1)
Ako je štititi Pravo na zaštitu osobnih podataka i privatnosti iz razloga što je to jedno od temeljnih ljudskih prava - ne samo vaša primarna djelatnost nego i primarni razlog osnivanja same Agencije; da li to znači da osim prava OSOBA, to jest pravnih fikcija, u tom pogledu štitite i prava živih ljudi od krvi i mesa?

pod 2)
Da li se u i po Zakonu o pravu na pristup informacijama, to pravo osim na OSOBE odnosno pravne fikcije - odnosi i na žive ljude od krvi i mesa?Koliko vidim, odgovora na pitanje postavljeno službenim kanalom, nema. U tiraniji je ukazivanje na činjenice o postojanju tiranije razlog za gubljenje radnog mjesta. To je najvjerojatniji razlog zašto se u Agenciji za zaštitu osobnih podataka prave mutavi.

George Orwell je isticanje istine u vremenu i ambijentu totalne i univerzalne prevare definirao kao revolucionarni čin. No svako tko istražuje industrijsku farmu, može se proglasiti teroristom iako je industrijska farma postala plodno tlo za svinjsku gripu.

Re: Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 5 months ago #2319

REPUBLIKA HRVATSKA
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zagreb, Martićeva 14
Klasa: 008-01/11-01/166
Urbroj: 567-06/04-12-06
Zagreb, 27.01.2012.


Udruga Crom Alternativna Razmjena
Viška 14
52100 Pula


PREDMET: Udruga Crom Alternativna Razmjena

- pravo na pristup informacijama

- nadzor nad postupanjem tijela javne vlasti

- odgovor, daje se


Agencija za zaštitu osobnih podataka, u vezi vašeg podneska oznake Dokument Broj: 14 od 29.10.2011. godine kojim ste se obratili ovoj Agenciji kao neovisnom tijelu koje provodi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, daje slijedeći odgovor.

Dopisom Klasa: 008-01/11-01/166, Urbroj: 567-06/04-11-02 od 08.11.2011. godine, Agencija za zaštitu osobnih podataka dostavila je Vladi Republike Hrvatske vaš gore navedeni podnesak, te je Vlada Republike Hrvatske zamoljena da postupi sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama i ovu Agenciju izvijesti o učinjenom u roku od 15 dana.

Dana 02.12.2011. godine ova Agencija je zaprimila Rješenje Vlade Republike Hrvatske Klasa: 008-02/11-02/01, Urbroj: 5030109-11-29 od 01. prosinca 2011. godine, kojim se vaš zahtjev za dostavljanjem odgovora na 28 pitanja odbija. O istom Rješenju Vlada Republike Hrvatske dopisom Klasa: 008-02/11-02/49, Urbroj: 50402-11-04 od 02 prosinca 2011. godine, izvijestila je ovu Agenciju.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je ovoj Agenciji dana 16.01.2012. godine presliku povratnice kao dokaz da ste zaprimili njezino rješenje kojim se vaš zahtjev odbija. Uputom o pravnom lijeku dana vam je mogućnost pokretanja upravnog spora.

Sukladno iznesenom, razvidno je da je vaš zahtjev za dostavljanjem odgovora na 28 pitanja riješen u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,


PO OVLASTI RAVNATELJA
NAČELNICA ODJELA ZA ZAŠTITU
PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
mr.sc. Dubravka Bevandić


Dostaviti
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje.

Re: Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 5 months ago #2320

 • moreplovac
 • OFFLINE
 • Fresh Boarder
 • Posts: 16
 • Karma: 0
Što drugo reći nego se zahvaliti Agenciji za zaštitu osobnih podataka na njihovom posredništvu u - ovdje moram naglasiti, unaprijed u potpunosti očekivano, neuspješnom - pokušaju uspostavljanja komunikacije s Vladom Republike Hrvatske.

Svrha ovog istraživanja, da ponovimo još jedanput, kako je to na početku ove teme navedeno, je nedvosmisleno, točno i precizno kroz dokaze u obliku traženih informacija utvrditi ključne mehanizme funkcioniranja mlade hrvatske države.

Što je novac i kako funkcioniraju njegovo izdavanje i distribucija, kako funkcionira zakon i kako funkcionira nadzor nad provedbom zakona? Baš na onaj način kako se to i htjelo, ti su mehanizmi utvrđeni - dakle kroz prikupljanje postojećih dokaza.

Rezultati istraživanja koji se odnose na zakon i novac, javno su objavljeni na stranicama Udruge Crom Alternativna Razmjena pod naslovom "Službena Istina: Jeziva Svrha Postojanja Hrvatske Države":

cromalternativemoney.org/index.php/en/me...-hrvatske-drave.html

U odnosu na Vladu Republike Hrvatske, službeni dokazi koji su u sklopu istraživanja iznešeni, smatraju se za 100% nedvosmislene, točne i precizne.
Što se tiče nadzora nad provedbom zakona, stav Agencije za zaštitu osobnih podataka da je vlada riješila zahtjev Udruge Crom u skladu sa zakonom; i rezultate istraživanja "Kako Funkcionira Mlada Hrvatska Država" vezane za nadzor nad provedbom zakona, oplemenjuje istom kvalitetom: 100% nedvosmisleni, točni i precizni:

vlado wrote:
Obraćanje Udruge Crom Alternativna Razmjena neovisnom tijelu koje provodi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama - Agenciji za zaštitu osobnih podataka:


29.10.2011.

Dodatno pitanje, upućeno direktno vama kao nadzornom tijelu:

Zanima nas da li se pravo na pristup informacijama, osim osoba - to jest pravnih fikcija, odnosi i na žive ljude od krvi i mesa?


08.12.2011.

Zaboravili ste nam odgovoriti na pitanje koje smo vam postavili obraćajući vam se prošli put s pozivom u pomoć:

pod 1)
Ako je štititi Pravo na zaštitu osobnih podataka i privatnosti iz razloga što je to jedno od temeljnih ljudskih prava - ne samo vaša primarna djelatnost nego i primarni razlog osnivanja same Agencije; da li to znači da osim prava OSOBA, to jest pravnih fikcija, u tom pogledu štitite i prava živih ljudi od krvi i mesa?

pod 2)
Da li se u i po Zakonu o pravu na pristup informacijama, to pravo osim na OSOBE odnosno pravne fikcije - odnosi i na žive ljude od krvi i mesa?Koliko vidim, odgovora na pitanje postavljeno službenim kanalom, nema. U tiraniji je ukazivanje na činjenice o postojanju tiranije razlog za gubljenje radnog mjesta. To je najvjerojatniji razlog zašto se u Agenciji za zaštitu osobnih podataka prave mutavi.

George Orwell je isticanje istine u vremenu i ambijentu totalne i univerzalne prevare definirao kao revolucionarni čin. No svako tko istražuje industrijsku farmu, može se proglasiti teroristom iako je industrijska farma postala plodno tlo za svinjsku gripu.
Last Edit: 9 years, 5 months ago by moreplovac.
Time to create page: 0.33 seconds