Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

TOPIC: Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki

Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 9 months ago #2138

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

KLASA: 008-02/11-02/49
URBROJ: 50402-11-02
Zagreb, 26. listopada 2011. godine


Udruga Crom Alternativna Razmjena
A. Đurić, predsjednik


Predmet: Pravo na pristup informacijama,
- traži se


Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” 172/2003., 144/10. i 77/11.), članak 2., točka 3., »Informacija« je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti.«

Vaš zahtjev se sastoji od 28 različitih pitanja kojima se traže podaci koji se ne mogu smatrati informacijama u smislu citirane odredbe. Pozivam Vas, stoga, da zahtjev nadopunite u smislu članka 12. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, navodeći koji Vas konkretni podaci zanimaju.

S poštovanjem,

Zamjenica predstojnika Ureda za Odnose s javnošću i
službenik za informiranje Vlade RH

Sandra Puhovski
Last Edit: 9 years, 9 months ago by administrator.

Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 9 months ago #2139

Udruga Crom Alternativna Razmjena
Viška 14, 52100 Pula
association[at]cromalternativemoney.org

Dokument Broj: 14
Pula, 29.10.2011.


Agencija za zaštitu osobnih podataka
ODJEL ZA ZAŠTITU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Martićeva 14
HR - 10 000 Zagreb
E-mail: ppi[at]azop.hrPredmet: Pomoć U Ostvarivanju Prava Na Pristup InformacijamaPoštovani,

kao neovisnom tijelu koje provodi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, obraćamo vam se u vezi sa Zahtjevom naše udruge za dobivanje informacija od Vlade Republike Hrvatske, javno objavljenog na sljedećoj adresi

cromalternativemoney.org/index.php/en/fo...nosti-i-pretpostavki

odnosno povodom narušavanja ne samo prava na slobodu informiranja već i povrede načela transparentnosti od strane Vlade RH

cromalternativemoney.org/index.php/en/fo...?limit=6&start=6

kroz ispriku koja - osim u slučaju da skupo plaćeni informacijski sustav nije u funkciji, da je arhiva u toliko lošem stanju da se postojeći podaci unutar nje ne mogu pronaći ili da zaposleni službenici nisu stručno osposobljeni za korišćenje navednog sustava - može biti tumačena samo na sljedeći način:

- informacije ponekad igraju ulogu dokaza, što se itekako odnosi na većinu pitanja koja su u našem zahtjevu postavljena. S dokazima je lako, ili ih ima, ili ih nema. Upravo iz tog razloga, navedeni zahtjev je na našim stranicama objavljen pod naslovom "Vlada I Građani Republike Hrvatske Između Imaginacije, Stvarnosti, Predrasuda I Pretpostavki". Informacije koje tražimo, veoma su škakljive prirode i duboko zadiru u samu srž kako onoga na čemu se zasnivaju odnosi između građana i institucija, tako i onoga na čemu se zasnivaju postojanje i tokovi svog hrvatskog novca u opticaju. Dakle ono što nas konkretno zanima, je točno i precizno kroz dokaze u obliku traženih informacija utvrditi ključne mehanizme funkcioniranja mlade hrvatske države. Sasvim je jasno i očigledno da Vlada RH niti želi razumjeti što se od nje traži, niti želi znati što treba tražiti.

S obzirom na to da ova udruga ne raspolaže potrebnim resursima da bi sebi mogla dopustiti upuštanje u nešto što po svim naznakama predstavlja borbu protiv vjetrenjača, zamoljeni ste pomoći nam u ostvarivanju naših Ustavom garantiranih prava.

Ujedno koristim ovu priliku i za jedno dodatno pitanje, upućeno direktno vama kao nadzornom tijelu.
Na temelju istraživanja i postojećih podataka, ustanovljeno je da u svijetu sve više raste broj onih kojima nitko drugi ne treba pojašnjavati tko su i što su. Imajući u vidu uvod u naš zahtjev Vladi RH, to jest odredbe Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na čovjeka kao živo biće od krvi i mesa, te članak 2 Zakona o pravu na pristup infomacijama

"... cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama..."

zanima nas da li se pravo na pristup informacijama, osim osoba - to jest pravnih fikcija, odnosi i na žive ljude od krvi i mesa?


S poštovanjem, iskreno i bez predrasuda!
Unaprijed zahvaljujem na ljubaznosti i susretljivosti.


Predsjednik Udruge
Đurić Aljoša
Last Edit: 9 years, 9 months ago by administrator.

Re: Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 8 months ago #2145

  • akademik
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Posts: 11
  • Karma: 0
Fiat novac - valuta koju je Vlada dekretom proglasila za zakonsko sredstvo plaćanja unatoč činjenici da nema nikakvu intrinzičnu vrijednost, niti je pokrivena bilo kakvim materijalnim rezervama.

Sindrom "kokoš ili jaje":

"Sjedinjene Američke Države mogu platiti svoje dugove - bilo kojeg iznosa - jer u tu svrhu uvijek mogu tiskati novac", Alan Greenspan - Guverner Federalnih Rezervi između 1987 i 2006.

Studeni 2011, Birgitta Jónsdóttir - Zastupnica u Islandskom Parlamentu: "Ljudi na vlasti i većina ostalih političara su marionete čijim koncima upravlja financijski sektor".

Re: Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 8 months ago #2147

Danas, 08 studenog 2011, kontaktirao sam telefonski Agenciju za zaštitu osobnih podataka - ODJEL ZA ZAŠTITU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA.
Javila se gospođa Šantić Antonija. Potvrdila mi je primitak našeg majla u kojem smo ih zamolili za pomoć i rekla da će oni kontaktirati Vladu, vidjeti šta se dešava, i onda možemo očekivati njihov službeni odgovor.

Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 8 months ago #2148

sloboda_informiranja.jpg

Stigao je dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka kojoj se naravno, u iščekivanju odgovora Vlade RH na 28 naših pitanja, odnosno daljnjeg raspleta situacije, zahvaljujemo

---

REPUBLIKA HRVATSKA
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zagreb, Martićeva 14
Klasa: 008-01/11-01/166
Urbroj: 567-06/04-11-02
Zagreb, 08.11.2011.


Vlada Republike Hrvatske
Službenik za informiranje

Trg Svetog Marka 2
10 000 Zagreb


PREDMET: Udruga Crom Alternativna Razmjena

- pravo na pristup informacijama

- nadzor nad postupanjem tijela javne vlasti


Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je dana 02.11.2011. godine dopis Udruge Crom Alternativna Razmjena, kojim se navedena Udruga obratila ovoj Agenciji kao neovisnom tijelu koje provodi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji vam u prilogu dostavljamo.

Napominjemo da je tijelo javne vlasti obvezno omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana u slučajevima propisanim u članku 14. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03., 144/10. i 77/11.).

Člankom 15. stavkom 1. točkom 1. do 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad omogućuje pristup informaciji, ako je pristup istoj informaciji već omogućen istom podnositelju zahtjeva u roku od 60 dana koji je prethodio podnošenju novog zahtjeva, ako je informacija objavljena, ako je dostupnost informacijama iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena, kao i kad je informacija dostupna primjenom drugog propisa.

U stavku 2. istog članka Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti obvezno bez odgode obavijestiti podnositelja zahtjeva pisanim putem o postojanju razloga koji su utvrđeni stavkom 1. točkom 2., 3. i 4. ovoga članka.

Stavkom 3. točkom 1. do 4, istog članka Zakona propisano je da će tijelo javne vlasti prvostupanjskim rješenjem odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti za odbijanje propisani u članku 8. ovoga Zakona, ako tijelo javne vlasti ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire te nema saznanja gdje se informacija nalazi, ako utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak dane informacije iz članka 16. ovoga Zakona i ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 3. stavka 1. točke3 ovoga Zakona.

Molimo da postupite sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, te ovu Agenciju izvijestite o učinjenom u roku od 15 dana.

S poštovanjem,


RAVNATELJ
Franjo Lacko, dipl. iur.


Dostaviti
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje.

O tome obavijest:
1. Udruga Crom Alternativna Razmjena
Viška 14, 52100 Pula
Last Edit: 9 years, 8 months ago by administrator.

Re: Vlada I Građani Između Imaginacije, Stvarnosti I Pretpostavki 9 years, 8 months ago #2149

  • dan.kan
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Posts: 9
  • Karma: 1
Studeni 2011, Birgitta Jónsdóttir - Zastupnica u Islandskom Parlamentu: "Ljudi na vlasti i većina ostalih političara su marionete čijim koncima upravlja financijski sektor".

VLADA RH: "Vaš zahtjev se sastoji od 28 različitih pitanja kojima se traže podaci koji se ne mogu smatrati informacijama".

Razlika između čovjekovih prirodnih prava i ZAKONSKIH PRAVA OSOBE je ta što prirodna prava čovjeka ne mogu biti predmet kupoprodaje, dok ZAKONSKA PRAVA OSOBE imaju svoju cijenu!
Time to create page: 0.29 seconds