Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Besplatna Energija Iz Vakuma - Victor Klimov Free Energy Sustav

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
marti misterija
User Rating: / 1
PoorBest 

"Neke ljude možeš obmanjivati cijelo vrijeme, sve ljude možeš lagati neko vrijeme, ali ne možeš varati sve ljude cijelo vrijeme". Prve misli koje su mi pale na pamet raskrinkavanjem monetarne prevare priznanjem predsjednika Federalnih Rezervi Ben Bernankea da javni dug ne mora nužno postojati, bile su energetska zavjera i tvrdnja genijalnog Nikole Tesle na prijelazu iz 19 u 20 stoljeće da se besplatna energija u neograničenim količinama nalazi svuda oko nas. Koliko je u stvari moderna fizika krivotvorena znanost? Po meni osobno, onoliko koliko je potrebno da naučna dostignuća ne budu u stanju ugroziti funkcionalnost monetarne zavjere.

 

 

Nikola Tesla: "Neka bude energija"

 

Talijanski inženjer Andrea Rossi je prije neki dan na svom blogu počeo davati prve odgovore na pitanja vezana uz njegov izum - energetski katalizator E-Cat. Danas je 97 tih uređaja za proizvodnju besplatne energije u stalnom pogonu, i to u 4 različite države. Po nekim saznanjima, u pitanju su Italija, Sjedinjene Američke Države i Grčka. Četvrta lokacija je zagonetka. Rossieva komercijalno održiva tehnologija "besplatna energija - hladna fuzija", odnosno E-Cat energetski katalizator - kreće u punu proizvodnju krajem ove godine.

 

Andrea Rossi pored svog energetskog katalizatora E-Cat

 

Besplatna Energija: Victor Klimov Free Energy Sustav 100% Dokazan

Skalarni znanstvenik Tom Bearden je nedavno na svom web sajtu objavio fantastično otkriće na području dobivanja energije iz vakumskih sustava. Radi se o gotovo nevjerovatnim novostima koje bi u narednim godinama u potpunosti mogle promijeniti naš svijet. Dobra vijest je ta da je dokazano da je besplatna energija ostvariva. Loša vijest: ovom tehnologijom je moguće proizvesti i neka strašna oružja.

Ove važne novosti se odnose na istraživanje koje u nacionalnom laboratoriju Los Alamos obavlja naučnik Victor Klimov. Ukratko, u pitanju je nanokristalni materijal koji na ulazu prima jedan foton, a na izlazu daje dva fotona. Proces može biti samoodrživ. Bearden veoma žali što naši mediji i takozvani "vođe" nastavljaju ignorirati ovakva i slična revolucionarna otkrića. Totalnoj medijskoj šutnji nedavno nije uspio izbjeći ni Ismael Aviso s fenomenalnim izumom samonapajajućeg električnog automobila koji funkcionira na principima koje je razvio Nikola Tesla. 

 

Ruski znanstvenik Victor Klimov

 

20 travanj 2011

Dragi (visoko pozicionirani korespondent):

Nažalost, postoje mnoge stvari, istraživanja i razvoji kojih naš Kongres i naši mediji nisu svjesni. Ili ih ignoriraju, ili ih jednostavno za to nije briga.

Evo jednog upečatljivog primjera. Ako nikad niste zakoračili neuobičajenim pravcima, molim vas da si nabavite dobrog fizičara koji će provjeriti Klimov rad u nacionalnom laboratoriju u Los Alamosu, i ujedno vam isto detaljno objasniti. Rezultati znanstvenih istraživanja do kojih je došao Victor Klimov su u stanju rješiti problem zaduženosti jer Sjedinjene Američke Države i cijeli svijet mogu dobijati apsolutno besplatnu energiju direktno iz vakuma.

Solucija za svjetsku energetsku krizu dokazano postoji već četiri godine.

Rad doktora znanosti Victora Klimova je rigorozni naučni dokaz - uključujući i druge nanokristalne znanstvenike što izgrađuju i predočavaju aktualne funkcionalne sustave...

Klimov i njegov istraživački tim su napravili iznimno sićušne nanokristalne solarne ćelije koje besplatno na izlazu proizvode puno više električne energije od one koju na ulazu primaju putem fotona.

Također, ulazni fotoni se lako i besplatno mogu pribavljati upotrebom tankih slojeva materijala koji emitiraju fotone - poput turmalina na primjer.

Ovaj višak proizvedene električne energije je besplatno dobiven izravno iz vakuma, i rigorozno dokazan Klimovim funkcionirajućim radnim modelima. Klimov znanstveni tim je tako jednom za sva vremena dokazao i u teoriji i u praksi da je besplatna energija iz vakuma moguća.

Proizvedeni su dakle stvarni fizički sustavi, a proces i cijelo područje su rigorozno validirala dva velika američka nacionalna laboratorija - LANL i NREL.

Radovi Victora Klimova su širom svijeta javno objavljeni u vodećim časopisima iz oblasti fizike i nanokristala.

Ova istina postoji već nekoliko godina, otprilike četiri. Dokazana je i prihvaćena u fizici i nanokristalnoj znanosti - a opet, političari, javnost i mediji je konstantno ignoriraju. 

Još jedanput naglašavam: Free energy iz vakuma je rigorozno dokazana i znanstveno prihvaćena činjenica diljem svijeta. Besplatna energija iz vakuma se nikad više ne mora ponovo dokazivati.

Nije bitno što inženjeri elektrotehnike za ovo ne znaju, i što se to u potpunosti kosi sa njihovim užasno šupljim starim standardnim elektroinženjerskim modelom iz 1892 godine koji u sebi sadrži najmanje desetak poznatih laži.

Praktično rješenje je tu, dokazano je, potvrđeno je, i već je naširoko u svijetu objavljeno i prihvaćeno u fizici i nanotehnologiji - što znači da ga sad i mnogi drugi narodi također trebaju validirati.

Ponavljam: Sustavi za besplatnu energiju doktora Klimova su lako izgradivi i samonapajajući jer postoje različiti materijali kao što je turmalin - koji kontinuirano i besplatno emitiraju neophodne ulazne fotone za mini solarne ćelije. Dovoljno je samo pridodati komadić jednog od takvih materijala u maleni nanokristalni uređaj - i evo zauvijek konstantne besplatne ulazne energije iz koje Klimovi izumi zatim oslobađaju strahovito veću količinu izlazne energije.

 

Thomas Bearden zatim opisuje i jedno od oružja koje je također postalo moguće konstruirati zahvaljujući ovom naučnom dostignuću - mali ali veoma moćni laseri kojima nikad ne može ponestati municije. Ovakve vrste oružja bi zauvije mogle promijeniti tradicionalne načine ratovanja. Zamislimo samo male laserske pištolje koji mogu ubijati čitave grupacije ljudi i to na relativno velikim razdaljinama; a nikad ne ostaju bez "metaka". Ili probajmo pomisliti na nešto malo veće - veličine bazuke na primjer. Svaku vojska koja nema ovakvo naoružanje, neprijatelj u posjedu spomenute tehnologije će brzo i lako uništiti.

Svako tko se bavi istraživanjem na polju besplatne energije iz vakuma, dobro zna da je ona mač sa dvije oštrice. Ista energija može poslužiti i za rješavanje svjetske energetske krize jednom zauvijek, i za proizvodnju jezovito razornih oružja. Čovječanstvo mora odrasti i promijeniti se prije prihvaćanja ovog velikog poklona Majke Prirode. Energija je u svakom slučaju vrsta bogatstva kojom proces te transformacije može započeti.

Da izum Victora Klimova upotrijebimo za pogon naših prijevoznih sredstava, izvor energije otprilike veličine palca bi besplatno i neograničeno mogao pokretati električni automobil - mnogo godina, čak i cijeli naš životni vijek. 

Klimovo otkriće, recimo veličine dva palca, moglo bi poslužiti kao besplatni i neograničeni izvor energije za naše kuće i stanove. Iz takvih bi se uređaja bez potrebe za gorivom mogli napajati energijom vlakovi, avioni, brodovi, tvornice i gradovi. U relativno kratkom vremenskom roku bi ovom tehnologijom mogli zamijeniti veoma opasne nuklearne centrale i elektrane na fosilna goriva.

Energetska revolucija - besplatna energija, apsolutno čisto i zeleno napajanje budući da nema emisije štetnih plinova u biosferu ovog nekad prekrasnog planeta. Unatoč spektakularnim, dokazanim znanstvenim dostignućima i tehnološkom razvoju, mediji i političari šute kao zaliveni - a javnost je svega potpuno nesvjesna.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2836 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts