Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Bijelo Roblje: Službena Isprika Za Slanje Djece U Kolonije

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Više od 3 stoljeća su Vlade Engleske i Australije otimale djecu iz siromašnih obitelji i brodovima ih prevozile u kolonije.

 

Oficijalno, ovaj je program navodno trebao otetoj siromašnoj djeci omogućiti novi početak i bolji život, a Imperijima opskrbu snažnim i upornim radnicima.

 

Umjesto toga, djeca su bila tretirana kao robovi i izlagana fizičkom i seksualnom zlostavljanju.Četrdeset godina nakon što je program zaustavljen, Velika Britanija i Australija su se službeno ispričale djeci emigrantima kojima je obećan bolji život, a umjesto toga su trpjeli zlostavljanja i zanemarivanja tisućama kilometara daleko od kuće.

Kada će Vlade, Engleska i Australija isplatiti odštetu djeci robovima?

Te su Vlade isporučivale djecu kao roblje sve do 50-ih godina prošlog stoljeća, mnogo tih dječaka i djevojčica je još uvijek živo.

Britanska Vlada je u nedjelju najavila kako će se premijer Gordon Brown ispričati za program dječje emigracije kroz koji su se slali dječaci i djevojčice čak i od samo 3 godine starosti u Australiju, Kanadu i druge bivše kolonije.  


Mnogo je djece završilo u ustanovama gdje su fizički i seksualno zlostavljana, ta su djeca bila i iskorištavana kao radna snaga na farmama.

Australski premijer Kevin Rudd će ponuditi svoje izvinjenje djeci emigrantima u ponedjeljak kao "zaboravljenim Australcima", djeci koja su pretrpjela  mučenja, zlostavljanja i iskorištavanja zbog državne skrbi tijekom prošlog stoljeća.

U novijim vremenima od 1920 nadalje, većina djece je otišla u Australiju kroz programe koje su provodile vlasti, vjerske skupine i dječje dobrotvorne organizacije.

Mnogo je te djece oduzeto od neudatih majki ili siromašnih obitelji.

Mnogim dječacima i djevojčicama je rečeno da su siročad.

Braću i sestre su obično razdvajali nakon dolaska u Australiju.

Bivši australski premijer John Howard se opirao pozivima za ispriku djeci i australskim Aboridžinima tvrdeći da suvremeni Australci ne bi trebali preuzeti odgovornost za pogreške prošlih generacija.

Da se podjetimo, sve je počelo davno, još u 17 stoljeću.

06 Listopad 1950, 10-godišnji blizanci Brian Thomas Sullivan i Kevin James:

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2786 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts