Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Europa U Krizi Europejstva

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Blablatar
User Rating: / 2
PoorBest 

Ekonomija ne samo da dominira nad politikom i postavlja njen dnevni red i oblikuje njezine odluke, već egzistira u nekoj dimenziji izvan njezine nadležnosti i demokratske kontrole - do te mjere da promjena vlasti uopće ne utječe na promjenu smjera ekonomske i socijalne politike. Rim i Atena, epicentri gospodarskog i financijskog zemljotresa koji trenutno trese Europu i ostatak svijeta. Rim i Atena, drugim riječima, dvije kolijevke razvoja europske civilizacije. Dva izvora europskih etičnih načela i europskih religija. Dvostruki kalup europskog jezika, dva velika bloka vjere i sjećanja koja su zapečatila sudbinu Starog kontinenta. Mjesta na kojima su izumljeni građanski i demokratski modeli po kojima i dan danas živimo. Dva izvorišta našeg znanja i naših zakonskih koncepata. Dva idioma naše trgovine, naših stvari, naših razmišljanja i shvaćanja. Rodne grude naših filozofa, retoričara, jurista, biskupa i umjetnika. Rim i Atena, naš kompasi, u doslovnom smislu te riječi.

Novi svjetski poredak

 

Europa nije samo u ekonomskoj krizi, Europa je u krizi europejstva. Njena kultura. Njeno genijalstvo. Njena nesvjesna svijest. U krizi je sve što čini njeno podrijetlo, njene temelje i njene korijene. Njeno srce koje kuca sve slabije i slabije. Njena duša. Njeno zajedništvo, njene tajne i njena skrivena gramatika. Razlika koja je izumljena između zakona i prava, i između čovjeka i građanina.

Da bi uopće mogli razumjeti što se događa, i što se podrazumijeva pod razgovorom o europskoj dužničkoj krizi i samom euru kao službenoj europskoj valuti, da bi uopće mogli shvatiti što poručuju masovni građanski prosvjedi u Ateni i Rimu - dvije velike prijestolnice europske inteligencije; umjesto Friedmana i Keynesa, trebali bi ponovo početi čitati stare i mudre teoretičare sudbine i propasti atenske paradigme i rimske ceste.

Nekad davno, u prastarim vremenima, došlo je do razilaska grčke i rimske ideje. Svaki se narod uhvatio svoje i krenuo vlastitim putem. Od tada je prošlo zaista mnogo vremena. Danas, usred prelaska na moderni europski projekt, svjedočimo njihovom ponovnom ujedinjenju, naglog i kataklizmičkog karaktera. Grčka i Rim su se udružili u zajedničkoj katastrofi.

Ludi novac. Eksplozije državnih dugova. Prijetnje bankrotima. Nagađanja. Vlada tehnokrata. Profesionalci i bezgrešni stručnjaci, nadležni sveti pojedinci. Neizbježno rađanje novog besprijekornog sustava. Planovi štednje i strogost. Nitko tome ne može uteći. Razlozi koji su doveli do ove krize u kojoj novac igra ulogu savršenog alata, te aplicirane solucije; ni izbliza neće dotaknuti samo srce jedne velike igre. Rješenje najveće krize u povijesti čovječanstva neće biti ni financijske ni ekonomske prirode. Naime, apsolutna kontrola nije sredstvo već krajnji cilj; i nema te političke reforme koja bi taj bolesni naum mogla spriječiti.

Prvog puta, Europa je bila osnovana ukidanjem volje građana-sudaca, čije mjesto su zauzela gatanja vračeva i proroka i izreke lovaca na vještice. Drugi put je rekonstruirana preferiranjem cenzure i diktature ignorancije i neznanja nad slobodom informiranja i kritičkim razmišljanjem. Treći put, Europa, ah dragi moji, treći put... ja se pod hitno povlačim iz tog velikog poslovnog deala... na kraju krajeva, ova alternativna valuta uopće ne izgleda tako loše, štoviše, zvuči obećavajuće, osjećam neke pozitivne vibracije...

"Mislimo da smo postigli dogovor, ali nismo sigurni u njegov sadržaj" - pregovarač na Samitu o krizi Euro zone. Netko ne mora biti paranoičan da bi bio prestravljen.

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3126 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts