Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Globalno Zatopljenje I Novi Financijski Balon Banke Goldman Sachs

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster
User Rating: / 3
PoorBest 

Od dionica tehničke industrije do visokih cijena goriva, banka Goldman Sachs je osmislila svaku veću manipulaciju tržišta još od vremena Velike Depresije i upravo se sprema  to ponovno uraditi.

13 Srpanj 2009, Rollingstone.com

The Great American Bubble Machine


Vratimo se malo unazad od danas, na početak Lipnja 2009 godine, u Washington, Sjedinjene Američke Države. Barack Obama, popularan mladi političar u  čijoj je kampanji vodeći privatni donator bila investicijska banka Goldman Sachs sa nekih $ 981.000 dolara, zasjeda u Bijeloj kući. Ploveći kroz politička minska polja u eri financijskih spašavanja bez ijedne ogrebotine, banka Goldman Sachs se opet vratila svom starom biznisu, izviđanju i pronalaženju slabosti novog tržišta kojeg je kreirala vlada uz pomoć novih uspješnih studenata koji su zasjeli na ključne stolice u vladinim poslovima.


Otišli su Hank Paulson i Neel Kashkari. Na njihovim mjestima su sada načelnik stožera trezora Mark Patterson i CFTC šef Gary Gensler, obojica bivši Goldmanovci. Gensler je u Goldman Sachsu bio jedan od velikih šefova financija.
I umjesto kreditnih derivata, opcija futures na naftu ili CDOs (collateralized debt obligations) sa hipotekarnom podlogom, nova igra u gradu, sljedeći balon je od ugljenovih kredita, napuhavajuće tržište od trilijuna dolara koje sada jedva da postoji, ali će eksplodirati ako Demokratska Stranka sa $4.452.585 dolara iz zadnjih izbora uspije progurati u postojanje novu balončinu od roba (commodities), prikrivenu kao "plan za okoliš",a nazvanom cap-and-trade.

Novo carbon-credit tržište je virtualno ponavljanje casino-a robnog tržišta koje je prijalo Goldmanu, sada sa jednim divnim novim naborom: Ako je plan prođe kao što se i očekuje, porasti će cijene zato što je to zahtijevala vlada. Goldman Sachs neće niti morati igrati prljavu igru, igra je unaprijed zamišljena kao prljava.

Evo kako stvar funkcionira: Ako prijedlog zakona prođe, tu će biti ograničenja na iznos godišnje emisije ugljika za one koji rade sa ugljenom, komunalije, distributere prirodnog plina i brojne druge. Ako kompanije prekorače njihove dozvoljene udjele u emisiji ugljika, one će moći kupiti udjele od ostalih tvrtki koje su uspjele emitirati manje emisije ugljika u atmosferu. Predsjednik Obama konzervativno procjenjuje da će oko $646 milijardi dolara vrijednih udjela ugljika, biti ponuđeno na aukcijama u prvih sedam godina. Jedan od njegovih vrhunskih ekonomskih savjetnika procjenjuje da bi stvarna brojka mogla biti dvostruko, ili čak tri puta veća od tog iznosa.

Značajka tog plana koja se posebno odnosi na špekulatore je da će vlada ukupnu količinu udjela dozvoljenog zagađivanja neprestano smanjivati, što znači da će ugljik krediti vremenom postati sve oskudniji. To pak znači da je otvoreno novo tržište roba gdje će glavna roba kojom se trguje garantirano poskupiti s vremenom. Volumen tog novog tržišta će biti veći od $1 triliona dolara godišnje. Za usporedbu, ukupan godišnji prihod svih dobavljača električne energije u Americi iznosi $320 milijardi dolara.

Goldman Sachs želi ovaj zakon. Plan je (1) da se on kao paradigma utemelji u zakonu, (2) osigurati si dio kriške profita na toj paradigmi i (3) osigurati si da će ta kriška profita biti golema. Banka Goldman Sachs je počela gurati cap-and-trade još davno, ali je stvar došla na svoj vrhunac prošle godine kada je banka potrošila $3,5 miliona dolara za lobiranje u klimatskim pitanjima. Jedan od njihovih lobista u to vrijeme je bio nitko drugi nego Patterson, sada zaposlen u državnom tezoru kao "chief of staff".
 
Povratakom u 2005 godinu, kada je Hank Paulson bio glavešina Goldman Sachs-a, otkriva se da je on osobno pomogao autoru ekološke politike banke.
Taj dokument sadrži neke iznenađujuće elemente za firmu koja se u svim drugim područjima dosljedno protivi bilo kakvim vladinim regulacijama. Paulson-ovo izvješće tvrdi da dobrovoljna akcija sama po sebi ne može riješiti problem klimatskih promjena. Nekoliko godina kasnije, Ken Newcombe, šef pitanja za ugljik u banci Goldman Sachs, inzistirao je da cap-and-trade sam po sebi neće biti dovoljan za rješavanja klimatksih problema i pozvao na daljnja javna ulaganja u istraživanje i razvoj. Sve je ovo veoma povoljno, imajući u vidu da je banka Goldman Sachs odavno počela ulagati u elektrane na vjetar (kupila je kompaniju "Horizon Wind Energy"), obnovljivi dizel (investitor je u kompaniji "Changing World Technologies") i solarnu energiju (partner je sa s "BP Solar"), točno u one poslove koji će napredovati i uspijevati ako vlada uspije prisiliti proizvođače energije da koriste čistiju energiju. Ovako je rekao Paulson u to vrijeme, "Mi ne radimo te investicije kako bi izgubili novac".

Banka posjeduje 10% udjela u "Chicago Climate Exchange", gdje će se trgovati udjelima ugljenima. Štoviše, Goldman Sachs posjeduje manjinski udio u kompaniji "Blue Source LLC", firmi sa sjedištem u državi Utah koja prodaje karbon kredite baš onog tipa koji će naveliko potraživati ako zakon prođe. Nobelovac Al Gore, koji je prisno surađivao u planiranju i stvaranju cap-and-trade, otvorio je tvrtku "Generation Investment Management" sa tri bivše glavešine iz Goldman Sachsa. Sada mu društvo prave David Blood, Mark Ferguson i Peter Harris.
Njihovov biznis? Investiranje u financijske papire povezanih sa ugljikom. Postoji također i $500 miliona dolara u "Green Growth Fund" za ulaganje u zelenu tehnologiju... i tako dalje... Goldman Sachs je opet ispred svih, samo čekajući da zlatna koka snese jaje na pravom mjestu.
Hoće li ovo novo tržište biti većo od energy-futures tržišta?

"Oh, pa energy-futures tržište će ispasti patuljak", kaže bivši član odbora za energiju.

Pa, mogli biste reći, koga je uopće briga? Ako cap-and-trade uspije, nećemo li se svi spasiti od katastrofe globalnog zatopljenja? Možda - ali cap-and-trade, kako je to isplanirala banka Goldman Sachs, je u stvarnosti samo ugljični porez strukturiran na način da privatni interesi pokupe zaradu. Umjesto da vlada jednostavno nametne fiksni porez na zagađenje ugljikom i prisili proizvođače koji koriste nečistu energiju na plaćanje posljedica za nered kojeg čine, cap-and-trade će omogućiti malom, pakleno gramzivom plemenu Wall Street svinja pretvoriti još jedno tržište roba u privatnu shemu ubiranja poreza. Ovo je gore nego nedavno financijsko spašavanje: To omogućuje banci da iskoriste porezni novac prije nego što je čak i prikupili.

"Ako će to biti porez, ja bih radije da ga nametne i ubire Washington", kaže Michael Masters, direktor hedge fonda koji je progovorio protiv špekulacija na naftnim opcijama (oilfutures) . "Ali mi ovdje govorimo da Wall Street može postaviti porez, i da ga Wall Street može ubirati. To je zadnja stvar na svijetu koju želim, toliko glupa."

Cap-and-trade će oživjeti. Ili, ako ne uspije, nešto slično će proći. Govorimo o istom moralu kojeg je banka Goldman Sachs imala u pomaganju kreiranja svih financijskih balona od 1929 do danas.

U skoro svakom slučaju, ista banka koja je bezbrižno nastupala godinama, rušeći sistem s toksičnih kredita i grabežljivim kamatarskim kreditima i dugovima, ostvarujući ništa drugo osim velikih bonusa za nekoliko šefova; je nagrađivana sa planinama besplatnog novca i državnim jamstvima, dok stvarne žrtve ovog nereda, porezni obveznici, sve to plaćaju.

Nije lako prihvatiti stvarnost u kojoj sada rutinski dozvoljamo tim ljudima da se izvuku i to sa čime, postoji neka vrsta kolektivnog poricanja koje se pojavljuje kada zemlja prolazi kroz ono što Amerika prolazi u posljednje vrijeme, kada ljudi gube ugled i status kao što smo ga mi izgubili u posljednjih nekoliko godina.

Ne možete prihvatiti činjenicu da više niste državljanin uspješne i napredne, prve svjetske demokracije, da možete biti opljačkani usred bijela dana, jer kao pri amputaciji, još uvijek možete osjetiti vrste stvari koje više ne postoje.

Ali to je tako. To je svijet u kojem živimo sada. A na ovome svijetu, neki od nas moraju igrati po pravilima, dok su drugi dobili obavijest od ravnatelja da ih je oslobodio od domaćih zadaća za sva vremena i dao im torbu sa $10 milijardi dolara da si kupuju ručak.

Ovo je gangsterska država sa gangsterskom ekonomijom, niti u cijene ne možemo više vjerovati, postoje skriveni porezi u svakom novčiću kojeg morate platiti.

Možda sve ovo i ne možemo zaustaviti, ali bi barem trebali znati u kojem pravcu se krećemo, gdje to sve skupa ide.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2805 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts