Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Italiju Će Zgnječiti Lavina Dospijeća Naplate Dugova (1/3 BDP-a)

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman
Agencija za kreditni rejting Fitch je danas kao posljedicu zabrinutosti zbog zaduženja srezala trostruku "A" ocjenu Španjolskoj.

Njemački magazin "Der Spiegel" je podsjetio financijska tržišta zašto je predloženi plan talijanskog ministra ekonomije i financija Giulio Tremonti-a očajnički žurno usvojen, i to tek nakon njegove prijetnje ostavkom.

Italiju će zgnječiti lavina dugova koji uskoro stižu na naplatu, lavina veća od one koja je pokosila Grčku, u iznosu od 1/3 talijanskog društvenog bruto proizvoda. Ignorirati ovo upozorenje predstavlja veliku opasnost za naše susjede.

Ne treba se imati ekonomski fakultet da bi se shvatilo što predstavljaju dugovi koji stižu na naplatu u visini od 1/3 talijanskog nacionalnog BDP-a. Svakom je jasno da se Italija odmah mora suočiti s problemom kolosalnih dimenzija. Ovaj karcinom je sve do prije nekoliko dana bio skrivan. Valja se podsjetiti da je Talijanska Središnja Banka privatna institucija i da je javni dug Italije dostigao 1,8 trilijuna eura (1800 milijardi).

Ova najnovija vladina mjera je nažalost još jednom potvrdila nova zaduženja kao uobičajeno jedinu prakticiranu strategiju za pokretanje gospodarstva.

Međutim "uzbuna" ovog puta nije metafora nego stvarna opasnost, talijanska dužnička situacija je poprimila kritične razmjere. U 2010 godini, upravo sada, Italiji dospijeva na naplatu 251.5 milijardi eura javnog duga što je više od 10 puta veća cifra od iznosa upravo usvojenog prijedloga ministra ekonomije i financija Tremonti-a za spašavanje onoga što se spasiti može. Radi se o ogromnim brojkama, a ozbiljnost situacije i vjerovatan scenario u ovim trenucima potvrđuju i credit default swaps-i na talijanski suvereni dug koji su porasli za 70% u samo dva tjedna na apsolutni povijesni rekord.

Kao da to nije dosta, 192,2 milijardi eura duga dolazi na naplatu u 2011 godini, a drugi obrok od 168,2 milijardi eura u 2012. Sveukupno 611,9 milijardi eura u tri godine.  "Der Spiegel" navodi da je to otprilike jedna trećina (32%) talijanskog društvenog bruto proizvoda koji je po podacima Svjetske Banke za 2008 godinu iznosio 2,3 trilijuna dolara.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4393 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts