Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Osuđen Romano Prodi, Počasni Građanin Istarske Županije

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Gaja

Na temelju čl. 59. i 77. Statuta Istarske županije, Poglavarstvo Istarske županije donosi slijedeći zaključak: Počasnim građaninom Istarske županije proglašava se prof. ROMANO PRODI.
Počasni građanin Istarske županije, prof. Romano Prodi svojim je dosljednim zalaganjem za afirmaciju univerzalnih vrijednosti u zaštiti ljudskih prava, promicanju međunacionalne, međuetničke i međukonfesionalne tolerancije promovirao, kao predsjednik Europske komisije, duhovne i etničke vrijednosti koje su ugrađene u Statut Istarske županije. Svojom posjetom Istarskoj županiji za vrijeme svog mandata predsjednika Europske komisije učinio je posebnu čast Istarskoj županiji i njenim građanima potvrdivši time opredjeljenja upisana u Statut Istarske županije. Ujedno je svojim prisustvom i djelovanjem doprinio ugledu Istarske županije i proširenju kruga njezinih prijatelja u europskim institucijama i regijama. Počasnom građaninu prof. Romanu Prodiu upućujemo i posebnu zahvalnost što je, kao predsjednik Europske komisije podupirao Republiku Hrvatsku na njezinom putu prema članstvu u Europskoj uniji, te je stoga vijećnicima Skupštine Istarske županije i građanima posebna čast da je prof. Romano Prodi počasni građanin Istarske županije.

Potrebna financijska sredstva za provedbu ove Odluke sadržana su u Proračunu Istarske županije za 2005. godinu na pozicijama Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva.

Potpis: Predsjednik Poglavarstva Istarske županije - Ivan Jakovčić

 

 

Europski Sud Pravde je u srijedu 13 travnja 2011 osudio Romana Prodija.

Pitanje je kako je moguće da je Romani Prodi osuđen i to ni manje ni više nego od Europskog Suda Pravde - zbog aktivnosti iz perioda u kojem je obavljao dužnost Predsjednika Europske Komisije - a nitko o tome ne govori. Iako su uvijek spremni zaviriti u krevet političara, tisak, radio, televizija i svi ostali oblici elektroničkih medija - šute.

Razlozi zbog kojih je profesor Romano Prodi proglašen krivim:

1 - Europskom Parlamentu je pružao lažne i neprovjerene informacije,

2 - Izdavao je medijska priopćenja kojima je dovodio u pitanje čast visoko pozicioniranih ljudi koji su se odbijali povinovati njegovim nalozima,

3 - Pokušavao je omesti pravdu.

 

U sudskoj odluci se navodi da se tako odvijao Prodijev bijeg od odgovornosti - kroz dezinformacije objavljivanje u prijateljskim medijima. Zbog straha od prekokopavanja po njegovoj sumnjivoj prošlosti (čitaj pretvorba i privatizacija), Prodi je spasonosni izlaz probao pronaći u jednom udarcu kojim bi blokirao sve institucije, ali ne raspolažući elemetima za otpuštanje tisuća ljudi s njihovih radnih mjesta, zadovoljio se i time da njihov posao pretvori u "ne raditi ništa do penzije".

Na ovaj način, i ne baš toliko iznenađujući i jedinstven u svojoj osobnosti, Romano Prodi, Počasni Građanin kakvim ga je proglasila Istarska Županija, nadao se izvući nekažnjen.

Onako usput, jedan od tri potpisa kojima je nedavno ozakonjena monetarna okupacija suverene Italije kroz u potpunoj tišini promijenjeni Statut Talijanske Središnje Banke iz kojeg je izbrisana stavka da ova institucija mora biti u narodnom vlasništvu, onaj je ovog lukavog profesora.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3451 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts