Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Parlament: Dug I Emisiona Dobit - Tko je Vlasnik Eura U Trenutku Izdavanja

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 1
PoorBest 

Kako poslije možemo znati tko je kome kreditor, a tko kome dužnik, ako u trenutku izdavanja novca ne znamo tko je njegov vlasnik?

Prošle godine negdje u ovo vrijeme, na stranicama Crom Alternativnih Vijesti je objavljen članak "Europa - Očajnički Pokušaji Skrivanja Globalnog Bankrota". Koliko je novotiskanog novca od tada do danas ubrizgano u svjetski financijski sustav, vjerovatno ni sam Bog ne zna. Suvereni stečaj i dužnička zaraza su svakim danom sve opasnija prijetnja. Nisu u pitanju samo Portugal i Irska, svi smo mi dužni ko Grčka. Cijena zlata je na nikad većim visinama. Sad kad je na pomolu najnovija lukava dosjetka u nizu do sada poduzetih akcija za spašavanje banaka, grčki otoci samo što se nisu pojavili na Ebay-u kako bi se financirala još jedna sezona rekordnih bonusa za Wall Street.

 

Europska Unija se dakle pokazala kao briljantna strategija ekipe koja se iz petnih žila trudi uspostaviti Novi svjetski poredak, međutim, cijela konstrukcija je oslonjena na klimave temelje. Da se prisjetimo, sve je počelo u obliku percepcije da će se nove vrijednosti primati bez ikakvog značajnijeg žrtvovanja. Račun je stigao na naplatu, sada treba platiti cijenu te monetarne unije. A cijena je previsoka. Nekad davno, europske nacije su se itekako okoristile kolonijalizmom. Kolonije koje danas treba osvojiti međutim više nisu na drugoj strani mora već u samoj Eurozoni. Svrha modernog kolonijalizma je stvoriti potrebu za zaduženjem, zatim financirati taj dug i postepeno ga razmjenjivati za kolateralnu imovinu, odnosno samo srce proizvodnje bogatstva. Razmjena papirnate imovine za materijalnu imovinu - u kolonijama robovi rade da bi isplatili dug svojim gazdama. U početnoj fazi, baš kao kad su u pitanju droge, svi su euforično smatrali Euro san za veliku korist. Kad je djelovanje opojnog sredstva prestalo, probudili smo se zaduženi do užasnih razmjera. Što smo točno dužni, i precizno - kome smo to dužni?

Jurgen Stark, član Izvršnog Odbora Europske Centralne Banke, ovako je zaprijetio Grcima: "Ako Grčka restruktuira dugove, njene državne obveznice bi mogle izgubiti status instrumenta koji služi kao garancija za novčanu likvidnost što je pruža Europska Centralna Banka". Zanimljivo - suverena država izdaje dužničke obveznice, a privatna institucija izdaje novčanice. Logično pitanje: Zašto Grčka ne bi zanemarila ovu prijetnju i svoje suverene državne obveznice jednostavno preimenovala u zakonsko platno sredstvo, to jest u nacionalnu valutu? Logični odgovor: Zato što bi došlo do smaka banksterskog svijeta!
Talijanski Parlament: Dug I Emisiona Dobit - Seigniorage! Tko je Vlasnik Eura U Trenutku Njegovog Izdavanja?

Koliko vam je poznato ime Antonio Di Pietro? Italija - devedesete godine, "Čiste ruke" - najveća operacija protiv organiziranog kriminala, mafije, korupcije i terorizma. Nekad tužitelj, a danas Zastupnik u Parlamentu, Antonio Di Pietro je 30 svibnja 2011 na 479-oj sjednici Talijanskog Parlamenta postavio zahtjev Ministru Ekonomije i Financija za pisanim odgovorom - zaveden pod rednim brojem 4-12113:

Monetarna emisija je neizbježno povezana s generiranjem emisione dobiti. Seigniorage je moć i zarada u rukama onog tko izdaje novac. Danak feudnom gospodaru ili emisijska dobit je dakle skup svih dobiti koje proizlaze iz procesa izdavanja valute. Nobelovac Paul R. Krugman i Maurice Obstfeld ga u tekstu o međunarodnoj ekonomiji definiraju kao priljev stvarnih resursa koje vlada zarađuje kad tiska novac kojeg potom troši na robu i usluge.

Povijesno gledano, danak feudnom gospodaru je termin kojim se nekad označavala naknada za garanciju što su je drevni Suvereni kroz svoj portret na naličju novca pružali za težinu i čistoću zlata i srebra.

Danas međutim neki ekonomski znanstvenici spočitavaju modernoj emisionoj dobiti dimenziju koja prevazilazi obični porez, jer monetarni prihod banke koja emitira valutu samo prividno izgleda kao razlika između troškova papira, tinte i tiskanja te prinosa od kamata na izdanom novcu posuđenom državi i manjim bankama. Prividno jer je moderni seigniorage očito računovodstveno zamračen radnjama dvojbene zakonitosti emisione banke koja nominalnu vrijednost novčanice u financijskoj bilanci bilježi pod pasivom. Drugim riječima, banka tvrdi da njeni troškovi za proizvodnju papirnate novčanice odgovaraju vrijednosti odštampanoj na naličju novčanice - to jest da proizvodnja novčanice od 100€ košta 100 eura.

Središnje banke su institucije koje prisvajaju i bogatstvo i profit od emisijske dobiti - vrijednosti koje bi jednom pokriveni troškovi tiskanja morale biti transferirane državnoj zajednici.

Ova vrsta emisione dobiti je poznata kao primarni seigniorage jer proizlazi iz ovlasti centralne banke za izdavanje novca i njegovu distribuciju na tržištu. Radi se o emisijskoj dobiti koja stoji na vrhu cijelog monetarnog sustava budući da je generirana u trenutku izdavanja valute.

No taj proces nije jedini koji u ekonomskom krugu omogućuje povećanje monetarne mase u opticaju. Postoji i drugi mehanizam putem kojeg raste monetarna baza u optjecaju - takozvani sekundarni seigniorage ili "credit creation".

Sekundarna emisiona dobit je zarada koju komercijalne banke ostvaruju kroz svoju moć povećanja novčane ponude povećanjem njihove ponude zajmova na koje ubiru kamate; i u posljednjih nekoliko desetljeća - uvođenjem novih financijskih instrumenata kao što su na primjer financijski derivati. 

Već se godinama i to ne samo u akademskim ambijentima raspravlja o aktualnom monetarnom sustavu i problemu vlasništva nad vrijednošću novca u trenutku njegovog izdavanja - ta vrijednost umjesto da je priznata njenom vrhovnom stvoritelju odnosno društvu, od naroda je oduzeta.

Nedvojbeni princip svake demokracije je da suverenitet pripada narodu. Iz toga neizostavno proizlazi i da je monetarna suverenost, odnosno moć onoga tko kontrolira novac -  također u narodnim rukama. Budući da je narod taj koji radi, proizvodi i troši; novac bi od prvog trenutka u kojem ga bilo koja središnja banka izdaje, što potvrđuju mnogi znanstvenici i stručnjaci, morao biti u vlasništvu građana koji čine državu. Međutim, moć izdavanja novca nije u njihovim rukama.

Javni tužitelj Bruno Tarquini u svojoj knjizi "Banka, novac i lihvarstvo" tvrdi da država posjeduje tehnička sredstva za izdavanje novca i reaproprijaciju monetarne suverenosti čime bi se omogućila socijalno-ekonomska politika neovisna o vanjskim utjecajima i oslobođenje od svih dugova. Giacinto Auriti, docent osnivač Pravnog fakulteta u Teramu, tvrdi da je izvor javnog duga u ilegalnom prisvajanju emisione dobiti od strane centralnih banaka. Auriti nam je stavio na znanje još jedan problem. Bez jasne zakonske regulative kojom se precizno utvrđuje vlasništvo nad euro valutom u trenutku njenog izdavanja, europski narodi nikad neće znati jesu li kao vlasnici eura - kreditori, ili kao nevlasnici - dužnici za cjelokupni iznos eura u opticaju.

Namjerava li na osnovu iznešenog Vlada intervenirati? Namjerava li Vlada provjeriti kompatibilnost tvrdnji Auritija i Tarquinija s Ugovorima s Europskom Unijom i Ustavnim načelom monetarnog suvereniteta. Hoće li se razjasniti tko je vlasnik eura u trenutku njegovog izdavanja? Kakva je pravna priroda novca što ga izdaju komercijalne banke i konačno - koja je stvarna efikasnost kontrolnih instrumenata središnje banke u odnosu na novac kojeg u opticaj izdaju komercijalne banke?

Povezani članci:

- Diktatura Ignorancije i Neznanja

- Službeni Zahtjev: Novac I Mentalna Higijena

- Diktatura Ignorancije I Neznanja

- Novac, Banka I Financijska Enigma Monetarnog Sustava

- Rođen Slobodan Da Bi Slobodno Živio U Dužničkom Ropstvu

- Globalna Monetarna Suverenost U Privatnim Rukama

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3752 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts