Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Razmjena Roba, Proizvoda I Usluga Kroz Alternativne Valute U Novoj Ekonomiji

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Seigniorage predstavlja zaradu, razliku između cijene proizvodnje novčanice i vrijednosti sa naličja iste.

 

Pričajući o američkoj i europskoj centralnoj banci kao privatnoj instituciji, uzmimo za primjer talijansku centralnu banku.

 

Prije skoro dvije godine, gotovo je krišom izmijenjen statut talijanske centralne banke i iz članka 3 izbrisan dio u kojem se navodi da banka mora biti u javnom vlasništvu.Talijanska središnja banka je privatna institucija koju posjeduje 79 banaka (84,5% kapitala), 1 mirovinski fond (5% kapitala) i 7 osiguravajućih društava (10,5% kapitala).

Imovina talijanske središnje banke je rezultat "seigniorage-a" i s pravom se postavlja pitanje kome on pripada, narodu ili privatnim dioničarima?

U Decembru 2008 godine je istekao rok za primjenu zakona izglasanog 28 Prosinca 2005 godine, a koji je obvezivao na prijenos vlasništva na javne institucije.

Nitko nema odgovor na pitanje šta se desilo i koje je trenutno stanje.


"Smrznuo sam se kad sam pročitao da su banke iskamatarile od građana 4,8 milijardi kuna u prvih šest mjeseci ove godine", izjavio je priznajući neki dan veliki šef Zagrebačke Banke Franjo Luković i pritom se upitao jesu li banke kamatari ili stvaratelji novih vrijednosti?

Govoreći o važnosti nenaplativih potraživanja, Franjo Luković je zaključio kako su banke upale u zamku kada su odobrile stambene kredite koje klijenti nisu bili u stanju isplaćivati.

Podsjetio nas je i da su Ponzijeve sheme, Madoffova prevara, preveliki bonusi i kartičarske prevare samo elementarne nepogode, te kao rješenje predlaže takozvani "living will", oporuku na čije bi pisanje trebalo prisiliti svaku banku.

Po priznanju Roberta Fishera, jednog od 12 Predsjednika Sustava Federalnih Rezervi, nacionalni javni dug Sjedinjenih Američkih Država iznosi oko 100 triliona dolara.

Zbog ove ekonomske krize, FED je nadodao na tu astronomsku cifru novih 12 triliona dolara za spašavanje privatnih financijskih institucija na teret poreznih oveznika.

Vratimo se dakle zakonu i spašavanju najvećih, Fannie Mae i Freddie Mac, dokumentu po kojem obveze ovih kreditnih divova ne garantira država, obveze koje ne predstvaljaju i obveze za SAD-e.

Upravo iz ovih razloga, u Americi je među političko financijskim svijetom stanje najveće pripravnosti zbog zakona HR 1207 kojeg je predložio Kongresnik Ron Paul o reviziji i ispitivanju rada Federalnih Rezervi, nešto nezamislivo i po prvi put u sto godina postojanja te centralne banke, zakona koji je već pridobio neophodnu podršku i popularnost.


You need to a flashplayer enabled browser to view this videoJeste li i vi među mnogima koje muče životne i poslovne i (ne)prilike u nezaobilaznoj sadašnjici, popularnoj temi koja ne silazi s naslovnih stranica medija, takozvanoj globalnoj financijskoj krizi?

Onda sigurno vrijedi prisjetiti se one stare poslovice "vrijeme je novac" i promisliti kako uzjahati novu ekonomiju na krilima nade.

Ako sagledamo aktualnu situaciju u svijetu, ona nije ništa drugo nego posljedica dugotrajne trgovine robljem, krijumčarenja alkohola, potezanja oružja, dilanja opijuma, otimanja zemljišta, nasilnog oduzimanja vode i sirovina, istrebljivanja autohtonih naroda, proizvodnje i prodaje škarta, upotrebe javnih fondova za privatne špekulacije, sumnjivog poslovanja državnim obveznicama i isplatama sakrivenim u kovertama za političke usluge.

Izgleda da su mnoga bogatstva izrasla na gustoj magli, prisilnom radu, radu na određeno vrijeme, radu na crno, radu u zatvoru, radu ilegalnih imigranata, ženskom radu, radu djece i radu štrajkolomaca potpomognutih smrtonosnom silom nasilnika nabijenih oružjem.

Čini se da je dosta starog novca u istom posjedu često samo nešto više od prljavog novca opranog generacijama prije toga.

Prognoza je tmurna, sa horizonta nema dobrih vijesti.


Trenutna dužnička ovisnost i financijsko političko moralna kriza u mnogo čemu nalikuju na popularnu pjesmu grupe Disciplina Kičme, "Čudna Šuma":

"Jednog toplog dana usred guste šume

medvjed ispi med i sok

uhvati za sovu, s njom počne igrati rok

oko njih se brzo sakupiše drugi

družina je šumska sva

s medvjedom i oni zaigraše dva po dva

Tresla se zemlja cijeli dan

ne zna se s kim igra ko

dođe tigar zvani Kan

čudna šuma je to

Na pečurki jednoj bubamara igra

partner joj je obad ljut

ona mu se žali kako pleše prvi put

slonica je opet uhvatila miša

pa se vrti s njim u krug

mišica sa slonom postade sad najbolji drug

Oko jednog panja lija zeca juri

moli ga za igru tu

zec se neda, želi kozu svoju čitavu svu

ljubomorna mečka što joj muž sa sovom

igra ovaj ljuti rok

hoće da se napije pa ispija medni sok".


You need to a flashplayer enabled browser to view this videoNetko si s obzirom na sve što se događa, mora postaviti pitanje, živjeti preživljavati ili živjeti uživati?  


Kroz tmurne oblake, ipak se uspjela probiti tanka sunčeva zraka, nada je uzjahala na krila nove ekonomije.

New economy, novac kroz alternativne valute kao sredstvo razmjene, nove životne i poslovne prilike.Tko sam ja? Tko si ti? Šta smo svi mi, kada smo nastali i zašto smo nastali? Zašto uopće postojimo i u kojem se pravcu krećemo? Zemlja nam je svima Dom. Danas je vrijedno sjećanja, ili ga je bolje što prije zaboraviti?

Monetarno financijski sustav je temelj na kojem stoji sve ono što nam je pred očima i u mislima.

Stoga upravo o monetarnom sistemu i načinu na koji se stvara i izdaje novac, tko ga izdaje i u kojem obliku ovisi je li monetarni sistem pošten i učinkovit ili ne.

Pošten i efikasan ekonomski sustav može predstavljati i zajednica koja sama izdaje sredstvo za razmjenu neopterećeno dugom i kamatama.

Mnogo ljudi nikada nije čulo za pojmove kao alternativni novac, alternativna valuta, lokalna valuta i komplementarna valuta, ali pokret postaje sve popularniji širom svijeta.


Dana 27 Rujna 2009 godine, Udruga Crom Alternativna Razmjena je otvorila svoju elektroničku platformu koja predstavlja institucionalnu referentnu točku za komunikaciju između članova Udruge, a kroz koju se omogućuje solidarna ekonomija, izdavanje i razmjena ekonometrijskih simbola kao sredstava za razmjenu što ih fizičke i pravne osobe koje na dobrovoljnoj bazi postaju članovima Udruge prihvaćaju isto tako isključivo na dobrovoljnoj bazi.


Ovime su otvorena vrata za suradnju sa i među pojedincima, poduzećima, organizacijama, udruženjima i institucijama svih vrsta koje imaju iste ili slične ciljeve.


U sažetom opisu, ovaj projekt između ostalog nudi alternativni sistem razmjene sa vlastitom tržnicom, pristupom za mobilne uređaje, forumom i alternativnim vijestima.

Područje djelovanja ove Udruge nije limitirano ni prostornim ni vremenskim granicama jer je njegova sveobuhvatnost usmjerena primarno na običnog čovjeka, njegove slobode, pravo na rad, adekvatnu naknadu, financijsku neovisnost, zdravstvenu i socijalnu skrb, jednakost pred zakonom i sigurnost općenito, što su moralno i pravno elementarni uvjeti dostojni njegovog življenja kroz pravedne društvene i ekonomske odnose.

Putem Udruge možete razmjenjivati proizvode i usluge kroz crom ekonometrijske simbole, unaprijediti vaš biznis, oglašavati, realizirati svoje ideje, komunicirati sa svijetom oko vas, opustiti se, zabaviti i družiti.

Prihvaćanjem sistema Crom, članovi udruge postaju slobodni i financijski neovisni ljudi koji ujedno i upravljaju razvojem same organizacije.


Ako vam je namjera promijeniti vaš dosadašnji način življenja i posvetiti se onom novom koji stoji ispred vas i u kojem vam se nudi međusobna suradnja, financijska neovisnost i više slobodnog vremena, možda je ovo trenutak na koji ste dugo čekali, posjetite: Udruga Crom Alternativna Razmjena.


U svijetu novih ekonomija s mnoštvom alternativnih valuta, Crom je ekonometrijski simbol kao sredstvo razmjene osmišljen za što je moguće širi opticaj u svijetu.

Svaki član registriran kao Čovjek prima svakog mjeseca 730 croma.

U ovom elektroničkom sistemu, članski račun je nalik na bilo koji drugi račun u banci, možete raditi transfere i koristiti tržnicu za trgovanje i oglašavanje proizvoda, roba i usluga.

Iako je neka vrsta alternativne valute sve o čemu se radi, Udruga je neprofitabilna, nevladina socijalno-humanitarna organizacija.

U zaključku, prvo Ljudi, najbolji način za izbjegavanje financijskih kriza, kao i moralnih, političkih i ekoloških je investirati u ljude bez obzira gdje živiš i koju vrstu novca upotrebljavaš, oficijalnu ili alternativnu valutu.


Za detaljnije informacije, pogledajte web sajt Udruge: Crom Alternativna Razmjena.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3936 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts