Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Sretan Život Pun Ljubavi, Mira, Blagostanja I Pravde

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Gaja

Određeni broj ljudi je u određenim situacijama moguće fizički nadzirati određenim brojem nadzornika. Kad je međutim razlika u broju onih koji trebaju biti nadzirani i onih koji ih trebaju nadzirati toliko velika kao što je to slučaj s ovim našim suvremenim svijetom, krajnja se kontrola uspostavlja kontrolom misli. Danas postoji zaista mnogo načina na koje se manipulira i upravlja ljudskim ponašanjem, u svrhu navođenja narodnih masa da razmišljaju i djeluju po narudžbi onih koji udobno zavaljeni u prijestolja globalnog financijskog carstva lagodno promatraju uspostavljanje Novog svjetskog nereda.


"Najsretniji i najproduktivniji rob je onaj koji uopće nije svjestan svog ropskog položaja". Čovjekov mozak je teren na kojem se svakodnevno, neprekidno odigrava utakmica u kojoj je najvrijedniji zgoditak pogodak u njegovo ponašanje i percepciju kako samog sebe, tako i svijeta koji ga okružuje.Oni svjesni čitave lepeze strategija za oduzimanje slobode misli, odluka i izbora u kontroliranoj i manipuliranoj globalnoj svakodnevnici; počeli su koncentrirati svoje napore u smjeru solucije pune sreće, ljubavi, mira, blagostanja i pravde. 

Sramotni životni standard koji nam je nametnut kroz lijepo upakovanu ucjenu pukim fizičkim preživljavanjem iza koje stoji fašistička struktura moći uvjerena da je zagospodarila čitavim globusom, nešto je što nam ni pod kojim uvjetima nije dozvoljeno ostaviti u nasljeđe budućim generacijama.

Novi svjetski poredak je sustav u kojem praktički svi ljudi na planeti Zemlji rade, ali ne uživaju u plodovima svog rada.

Kroz neodrživu prirodu duga, takozvano novostvoreno "bogatstvo" se uništava parazitskim razrjeđivanjem njegove vrijednosti. Središnje banke, u stvarnosti privatne institucije, prvo izdaju takozvani fiat novac (dekretni novac - novac bez ikakvog materijalnog pokrića) u opticaj u obliku duga s pripadajućim kamatama, a zatim dozvoljavaju multipliciranje tog kreditnog novca kroz bankarstvo djelomičnih rezervi. Sustavno, svaki dug na kojeg se naplaćuju kamate predstavlja obmanu. Dug eksponencijalno raste, ali porast proizvodnje i dohodaka to nije u stanju pratiti, što rezultira uvjetima u kojima se plodovi produktivnog rasta smanjuju plaćanjem rastućih kamata, sve dok na kraju ti plodovi ne bivaju prožderani u potpunosti.

Kad se normalan čovjek uhvati u koštac s temeljnim pitanjem što je uopće novac današnjeg modernog svijeta, onda je odgovor do kojeg će doći zaista veoma uznemirujući: Naš novac je fikcija. "Kad je dug prevara, onda je oprost duga jedini lijek".Na slici: Kameni novac s otoka Yap (Mikronezija).

 

Globalni sustav rada, odnosno ponude i potražnje, sustav je u kojem globalna populacija resurse i robe niske kvalitete što konzumira da bi svakodnevno opstala, ne proizvodi sama za sebe već za monopolističke korporacije u rukama prosvijetljenih elitista. Ta ista globalna populacija gotovo da ne posjeduje nikakvo znanje, iskustvo i vještine neophodne za proizvodnju životno nužnih proizvoda. Posljedično, ljudi nisu slobodni upravljati svojim sudbinama ili najjednostavnije rečeno, civilizirani ljudi civiliziranog svijeta nisu vlasnici svojih vlastitih života.

U odnosu na nas, naši preci su općenito gledano postojali kao bića na zavidnom nivou samodostatnosti s dosta slobodnog vremena.

Put prema sretnoj stvarnosti punoj ljubavi, mira, blagostanja i pravde, ponovno je učenje umjetnosti življenja, ali izvan ili u nekom drugačijem sustavu od centraliziranog Novog svjetskog poretka u kojem represivni bankarski mehanizam doslovce melje sve pred sobom.

Umjesto da se fokusiraju na pronalaženje načina kojima je moguće početi živjeti odvojeno od Matrixa koji nama upravlja, što u pravilu nikad ili vrlo rijetko čine; iako su prvi koji tvrde da su masmediji veoma moćan instrument za pranje mozga, većina takozvanih neovisnih alternativnih izvora informiranja, u potpunosti ovisnih o kreditnom novcu financijske elite, na žalost informacije crpi upravo iz masmedija i tako intencionalno još više pridonosi mentalnom rastrojstvu čovječanstva, uglavnom kroz međusobne prepirke u teoretiziranjima oko nekakvih nepoznatih neprovjerljivih pojedinosti kojima posvećuju začuđujuće veliku količinu vremena i resursa.

Iako je monopolistička kleptokratoracija protivna ljudskoj prirodi jedino što poznajemo, mi ljudi i na kolektivnoj i na individualnoj razini moramo otkriti neke nove stvarnosti u kojima će besmisleno crnčenje po tvornicama, zbunjenost, nasilje, depresiju i nezadovoljstvo zamijeniti evoluiraniji oblici zajednica, porodičnog života, ponašanja te kreativnog stvaralaštva i proizvodnje.

Sasvim je jasno da svijetom upravlja novac i da se ništa ne može promijeniti ako se prvo ne promijeni novac. Bez monetarne reforme, svaka je na izgled pobjeda protiv Novog svjetskog poretka, bilo kakvih razmjera, u realnosti samo prolazni kratkotrajni meteorološki fenomen. Neprihvaćanje suradnje je jedino moguće i ostvarljivo rješenje za ono čemu svi težimo: Bolja budućnost. Neprihvaćanje suradnje s Novim svjetskim poretkom nedvosmisleno znaći samo jedno: Samodostatnost. U aktualnim uvjetima, bajkerova sloboda mišljenja i kretanja nestaje onog trenutka kad rezervoar njegov stroja ostane bez zadnje kapi benzina.

Kad bi međutim ovaj cestovni junak umjesto motocikla uzjahao konja, iznenada bi se našao u nekom novom svijetu, nepoznatom okružju bez korporacija i njihovih RFID mikročipova, izvan dosega korumpiranog obrazovnog sustava i religijskih dogmi te ostalih aspekata sporog umiranja u robovskim lancima. Sve je ostalo pitanje broja istomišljenika koji su mu se spremni pridružiti i prionuti na izgradnju vlastitog financijskog, prehrambenog i industrijskog sustava...

Koliko je realno očekivati masovno pridruživanje napuštanju robovskog života u okvirima Novog svjetskog poretka? Uz cenzuru, jedan od najkritičnijih faktora je strah. Jesu li ga široke narodne mase, jednom informirane o alternativi, u stanju nadvladati? U svakom slučaju, strah od novog sretnog života punog ljubavi, mira, blagostanja i pravde nikako ne može biti veći od straha od posljedica bolesti, zaprašivanja, trovanja, zračenja, ratova i ostalih suludih intervencija i operacija kojima je čovječanstvo već izloženo. Drugim riječima, ne mrdnemo li se prema ostvarenju zadovoljavajućeg nivoa samodostatnosti, svejedno nam se crno piše...

A kako bi zapravo izgledao taj novi, održivi sustav življenja? 

Monetarni sustav Novog svjetskog poretka je baziran na tome da civilizirani ljudi pod jedan ne proizvode resurse izravno sami za sebe, i pod dva te iste resurse ne prodaju i ne kupuju direktno jedni od drugih. Eliminacija posredništva u proizvodnji i trgovanju je svakako ključni aspekt boljeg sutra, čime se ekonomija dovodi pod kontrolu onih koji u njoj učestvuju stvarnim, a ne virtualnim čimbenicima. Svijest o potrebi napuštanja korporativne ideologije o potrebama i raspolaganju raspoloživim resursima, također je korak koji se ne smije zanemariti. U toj novootkrivenoj stvarnosti, ljudi bi na raspolaganju imali puno više slobodnog vremena za sebe i svoju obitelj, kulturu, edukaciju i znanstveni rad.

Vrlo vjerovatno će to biti oblik društva koji će u svojim temeljima sadržavati neka načela življenja Indijanaca, ali na puno višem tehnološkom nivou. Kako čovjekova mašta i kreativnost nemaju granica, nije teško zamisliti da uskoro jednog dana gasimo žeđ čistom pitkom vodom iz Save ili Dunava, ili da po cijeni od 20 croma supersoničnim solarnim vlakom putujemo od Ljubljane do Skoplja za jedan sat...

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3771 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts