Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Dužničko Ropstvo - Uspon Globalnog Financijskog Rajha

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Heyla ljudi! Stvarnost je ta da tržište derivata otprilike deset puta premašuje veličinu Svjetskog društvenog bruto proizvoda i puno puta sveukupnu količinu takozvanog novca u opticaju na cijeloj planeti. Kad ste posljednji put čuli da netko na televiziji, radio programu ili u novinama spominje termin "financijski derivati"? Ili bolje rečeno, da li vam se to ikad dogodilo?

 


Svi veliki igrači u trgovini derivatima koriste iste ili veoma slične rizične metode. U trenucima kad volatilnost tržišta na njih utječe negativno, ove proxy banke i agencije u interesu nacionalne sigurnosti i očuvanja statusa quo, uz dozvolu regulatora zaobilaze zakone, pravila i računovodstvene protokole.
Uzmimo kao primjer banku J.P. Morgan čija težina u derivatnim poslovnim knjigama iznosi 78,6 trilijuna dolara - što u praksi znači da se banka na podlozi od svakog "stvarnog" dolara negdje u nešto kladi po 446 virtualna dolara. U slučaju da se još uvijek pitate koji je to trik koji omogućuje da se uz tako ekstremne rizike naizgled nikad ne trpe gubici, evo jedne jasne indikacije - crno na bijelo: 2006 godine je magazin Business Week izvijestio da u ime nacionalne sigurnosti i onda kad u nacionalnom interesu patriotski djeluju u korist svojih država, veliki banksteri neometano mogu izbjeći ispunjavanju svojih računovodstvenih i financijskih obaveza.

Ti su financijski teroristi izgradili smiješno nesrazmjerna derivatna zdanja na ključim strateškim područjima kamatnih stopa, obveznica, energije i plemenitih metala; gdje samo dragi Bog zna koliko je puta ukupni volumen trgovanja papirima veći od totalne sume stvarno postojećih resursa.

Drugim riječima, svijet ubrzano napreduje prema finalnom šah-mat scenariju. Vlastitim očima svjedočimo kako je globalizacija zapravo samo sinonim za zahuktali proces centralizacije. Nužan korak za centraliziranje bilo kojeg sustava je uklanjanje svih alternativa - tako na kraju mase ostaju potpuno ovisne o jednoj jedinoj dominantnoj doktrini s dvostrukim standardima.

Dragovoljno prihvaćanje globalne monetarne prevare i dužničkog ropstva je najbolji dokaz do koje mjere ljudima nedostaje razumijevanje osnova ekonomije. Srećom, potpuni gospodarski kolaps i devalvacija svjetskih valuta su u mnogim ljudima konačno probudili sumnju da je nešto trulo u legitimnosti korumpirane planetarne financijske strukture.

Kleptokrati su nas preveslali i navukli na razmišljanje da je jedino moguće rješenje u glasanju za svježe vođe i izabiranju novih marioneta za lutkarske majstore - tako se iluzija kroz konceptualnu manipulaciju može nastaviti u nedogled. Okupljamo se zajedno svake 4 godine da bi izabrali naše vladare, pa smo stoga uvjereni da smo slobodni. I dok je nama pažnja koncentrirana na izbore, oni uništavaju slobodu i potapaju našu suverenost u žedno tijelo jedne svjetske vlade odgovorne nikome.

Globalni financijski fašisti, ruku pod ruku s domaćim korisnim idiotima, uspjeli su osvojiti naš politički sustav, naš pravni sustav, naše medije i naš obrazovni sustav. Zaglupili su nas i iskoristili širenjem zaraznog osjećaja nemoćnosti - zato jer je uvijek bilo tako, nikada i nikako se ništa ne može promijeniti, za nas će uvijek ostati ovako.

 

 

I upravo je to razlog zašto moramo prestati igrati po njihovim pravilima i zašto moramo sići s njihove umjetne šahovske ploče. Hej čovječe, prije nekoliko dana, svi bankari optuženi u slučaju Parmalat su se slobodni odšetali iz sudnice. Kad ćeš se probuditi, naučiti lekciju i shvatiti da je jedini način da se izbavimo iz globalnog zatvora taj da stvari preuzmemo nazad u svoje ruke - kao pojedinci, zajednice i države.

Dužničko Ropstvo - Uspon Globalnog Financijskog Rajha:

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Charles Ferguson je u svom oskarovskom filmu "Inside Job" već dobro predstavio islandski financijski kaos. Evo ga i novi dokumentarac "Hotspot - Irska" u kojem se Max Keiser fokusira na irsku ekonomsku katastrofu.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3858 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts