Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Kako Su Samodostatnost I Neovisnost Postali Ekonomski Terorizam

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
dan.kan

Tisućama godina unazad, do vremena u kojima nije bilo kompjutera, automobila i mikrovalnih pećnica; svijet je bio jedno veliko sranje. Dan danas, sve je ostalo isto, ništa se nije promijenilo. Svijet je bio i ostao jedno veliko sranje. Zašto? Cijelu nas je povijest jedan te isti gospodin uspio odvratiti od činjenice da su troškovi uz koje proizvodi novac sitnica u odnosu na naknadnu vrijednost koju nas prisiljava prihvatiti. Kako nekad, tako i sad, 1% svjetske populacije posjeduje sve, a 99% ostalih je rođeno slobodno da bi slobodno živjelo u dužničkom ropstvu.

 


U zatvorenom krugu je potpuno nebitno krenuo na raskršću lijevo ili desno. Na kraju ćeš uvijek stići do iste točke jer svi putevi vode u istom smjeru. Na zadnjem raskršću do kojeg smo se prije par decenija dokoturali, jedna je strelica pokazivala Komunizam, a druga Američki San.
Sjedinjene Američke Države su kao globalni policajac teško angažirane u aktivnosti izgradnje imperija. U gotovo svim slučajevima su pokazale sklonost prema mitu, korupciji, prisili, zastrašivanju i upotrebi sile. Utemeljena na invaziji, okupaciji i genocidu, Amerika je uspjela održati svoje carstvo sve do današnih dana. Španjolci su Kolumbovom ekskurzijom započeli veliko klanje, a engleske kolonije koje su postale SAD - nastavile su s osvetom. Što zahvaljujući masovnim ubojstvima, a što zahvaljujući masovnim sterilizacijama, izvorni Amerikanci su gotovo u potpunosti istrijebljeni.

U zemljama raspršenim diljem ovog planeta, naročito onima Trećeg svijeta, vanjski utjecaji odlučuju o njihovim unutrašnjim pitanjima i ishodima društvenih problema. Strane ruke kradu njihove resurse i baštine, devastiraju njihovu kulturu i uništavaju okoliš, lišavaju ih dostojanstva, integriteta i čovječnosti.

 

 

Iako je svojim volumenom u sveukupnoj prevari zanemarujuća, najžešćom bih iluzijom svakako proglasio Domovinski rat, osnivanje Republike Hrvatske i proglašenje sljedećih Ustavnih odredbi: "U pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu - polazeći od iznesenih povijesnih činjenica, te općeprihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskog naroda - Republika Hrvatska se oblikuje i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje".

Kad bih kojim slučajem imao vremena napisati knjigu o vremenskom periodu između 2 Svjetskog rata, tamo od osnivanja Ujedinjenih Naroda, Međunarodnog Monetarnog Fonda, Svjetske Banke, konferencije u Bretton Woodsu - i aktualnog financijskog tsunamija te nuklearne katastrofe u Japanu i novootvorenog rata u Libiji; bez ikakve dvojbe bih je nazvao "Šutite I Ne Miješajte Se U Dolar". Tema: Monetarni Suverenitet. Glavni likovi: Lutkar - internacionalni bankari; Konci - Federalne Rezerve; Marionete - sve svjetske vlade na čelu s onom Sjedinjenih Američkih Država.

 

 

Mnogi su predvidjeli da je "rat protiv terora" proizašlog iz namještaljke poznatije kao 9/11 - samo privremeno rezerviran za "muslimanske ekstremiste"; i naglasili da se u stvari radi o uvodu u bolest koja će ubrzo zaraziti bilo koju nacionalnost ili religiju koja se ispriječi na putu što su ga globalistički megalomanijaci zacrtali. Novija je prošlost međutim za globalnu plutokraciju sa sobom donijela jednu negativnu posljedicu tehnološkog razvoja, ili specifično, onu vezanu za komunikaciju i izmjenu informacija. Obični smrtnici su nesretnim slučajem uspjeli razviti znanje o stvarnom svijetu kojih ih okružuje i shvatiti koji je ključ za bravu prave slobode - održivost, samodostatnost i neovisnost na osobnoj i kolektivnoj razini.

Nakon što su u kratkom roku shvatili da prava sloboda također kao smetnja stoji na putu realizaciji projekta Globalizacija, ljudi iz alternative su se skupa sa svakim njihovim pokušajem oslobađanja od ropstva i ovisnosti o razgranatom poslu uvoza diktature ignorancije i neznanja - našli na popisu terorista i terorističkih aktivnosti. 

Nasuprot relativno lakoj prodaji naive o terorizmu koja uključuje pancirne prsluke, bombe i ubijanja ljudi koji po ulicama gradova žure na posao, veoma je teško shvatiti definiciju terorizma koja se odnosi na mene i tebe. Par zora i sumraka u rikverc, FBI je okrivio čovjeka po imenu Bernard von NotHaus, Amerikanca koji je za razliku od privatne nacionalne centralne banke koja u opticaj pušta valutu bez ikakve materijalne podloge, izdavao srebrni i zlatni novac - za terorizam kroz krivotvorenje službene valute.

Bez obzira što valuta Federalnih Rezervi - globalna devizna rezerva s monopolom na kupoprodaju nafte, u nijednom od svojih oblika nije Dolar, a još manje američka nacionalna legitimna valuta - jer krši Točku 8 Prvog članka Ustava po kojoj samo Kongres ima pravo izdavati novac i kontrolirati njegovu vrijednost - odvjetnica Anne Tompkins je podcrtala da alternativna valuta Liberty Dollar s podlogom u plemenitim metalima predstavlja jasnu i prisutnu opasnost za gospodarsku stabilnost Sjedinjenih Američkih Država.

Najvažnije pravo i najvažnija dužnost Kongresa SAD-a, svakako nije nešto što Kongres može povjeriti kartelu privatnih banaka. No baš kao što američku valutu umjesto Kongresa stvara privatna monetarna institucija, tako i unutrašnjom i vanjskom politikom te zemlje umjesto narodnih predstavnika upravljaju privatni stručni mislioci i savjetnici korumpirani tim novcem-dugom.

U pomaganje razjašnjavanju zašto je alternativa korporativnom fašizmu, odnosno kriminalnom sustavu svjetskih središnjih banaka i njihovim privatnim valutama baziranim na dugu - ustala je cijela vojska korisnih idiota i proširila lažni rat protiv terorizma i na lažni rat protiv ekonomskog terorizma. Naravno slučajno, u isto vrijeme Pentagon objavljuje izvještaj po kojem su za najtežu financijsku krizu u ljudskoj povijesti krivi financijski teroristi. Ne oni iz Goldman Sachsa i ostalih banaka, i ne Rothschild, Rockefeller ili Soros - ako ste tako mislili, prevarili ste se.

Zbog otpora korporativnom nacizmu, samodostatnost i neovisnost su postali terorizam, a ja i ti ekonomski teroristi.

 

 

Za svaki problem postoje dvije vrste rješenja. Jedno uključuje politiku, to jest zakone i propise; a drugo uključuje inovacije i tehnička rješenja. Suočeni s glađu, naši pretpovijesni preci nisu posegnuli za politikom već su u ruke uzeli štap, izoštrili ga i krenuli u lov na životinje. Ta im je inovacija pomogla da prežive i opstanu. 

Bolje sutra u kojem smo već danas tehnološki sposobni svim ljudima ostvariti njihov san, a san svakog čovjeka je jedan te isti - živjeti sretno; pretvoren je u Novi Svjetski Poredak, ambijent u kojem je abortirana svaka iskra zdravog razuma.

Globalni kleptokrati su apsolutno privatizirali novac i svjetski monetarni sustav - konstantno monopoliziraju ideje, informacije, energiju, i tehnologiju - povlačeći konce zvjerinjaka i kroz kurvanje mass-medija stalno sabotiraju naš obrazovni sustav i uništavaju znanje - u kombinaciji s prehrambenom i farmaceutskom industrijom devastiraju naše fizičko i mentalno zdravlje.

Sad je sasvim jasno i očigledno: kao što su neki narodi i nacije zbog otpora bankarskoj oligarhiji postali strani teroristički ekstremisti; tako smi i mi sada zbog nastojanja za samodostatnošću i neovisnošću na unutrašnjem frontu upravo proglašeni domaćim ekonomskim teroristima.

 

 

Ako je istina da su najmračniji sati za nama, i ako dovoljan broj ljudi shvati da na kraju krajeva svi imamo isti cilj, onda je možda i istina da je izlazak sunca pred nama...

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3951 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts