Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Zlatni Dinar, Jedinstvena Afrička Valuta Razlog NATO-ve Invazije Na Libiju

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
zagor

Jedni smatraju da je riječ o zaštiti civila, drugi misle da je nafta ta zbog koje je NATO savez napao Libiju, a neki su uvjereni da je jedini pravi razlog što je Zapad izvršio invaziju na Libiju taj što je Gadafi planirao uvesti Zlatni Dinar, jedinstvenu afričku valutu izrađenu od čistog zlata. Gadafi nije odustajao od svoje namjere istinskog dijeljenja bogatstva. Nekoliko mjeseci prije vojne intervencije, libijski predsjednik je pozvao afričke i muslimanske zemlje da se pridruže stvaranju nove zajedničke valute kao konkurencije dolaru i euru. Te bi države prodavale naftu i druge proizvode širom svijeta prihvaćajući kao platno sredstvo samo Zlatni Dinar. Ova ideja bi bez ikakve dvojbe radikalno promijenila aktualnu ekonomsku ravnotežu na planeti. Mjera za nečije bogatstvo bi u tom slučaju umjesto dosadašnjih obavljenih dolarskih transakcija naravno postale zlatne rezerve u njegovom posjedu. Libija inače posjeduje 144 tone tog plemenitog metala. 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

"Ako je Gadafi imao namjeru cijene njihove nafte ili bilo čega drugoga što Libija prodaje na globalnom tržištu izraziti u nekoj drugoj valuti i početi je prihvaćati kao sredstvo plaćanja, ili možda pokrenuti novu valutu Zlatni Dinar - onda se to eliti moćnika koja drži pod kontrolom svjetske središnje banke sigurno ne bi previše svidjelo", izjavio je Anthony Wile, osnivač i glavni urednik medija Daily Bell. "Da, to bi svakako predstavljao razlog zbog kojeg bi ga se moralo skinuti s vlasti".

Paralelno, slične se stvari dešavaju i osnivaču zlatne alternativne valute Liberty Dollar - Bernardu von NotHaus. A bilo je toga i prije...

Saddam Hussein je 2000 godine svijetu najavio da će Irak početi prodavati naftu u eurima umjesto u dolarima. Veliki je broj onih koji smatraju da je upravo to osnovni uzrok sankcija i invazije koje su ubrzo nakon toga uslijedile jer su Sjedinjene Američke Države očajnički htjele spriječiti da u zemljama članicama OPEC-a euro kao platno sredstvo za naftu zamijeni dolar.

Zlatni Dinar bi svakako, izvan svake sumnje, donio ozbiljne posljedice za svjetski financijski sustav - te ojačao narode Afrike, a to je nešto što SAD žele izbjeći pod svaku cijenu.

"SAD su Afrikancima na američkom teritoriju porekle pravo na samoodređenje, tako da nas ni najmanje ne bi iznenadilo da na bilo koji način pokušaju spriječiti njihovo samoodređenje i na afričkom kontinentu", komentirala je Cynthia McKinney - bivša američka kongresnica.

 

Globalno se dužničko ropstvo zasniva na monetarnoj prevari.

 

Globalno se dužničko ropstvo zasniva na monetarnoj prevari, i globalni se kleptokrati kroz NATO ratnu mašineriju iz petnih žila trude da tako i ostane.

"Šutite I Ne Miješajte Se U Dolar". Tema: Monetarni Suverenitet. Glavni likovi: Lutkar - internacionalni bankari; Konci - Federalne Rezerve; Marionete - sve svjetske vlade na čelu s onom Sjedinjenih Američkih Država.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4019 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts